Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 213r

Ystoriau Saint Greal

213r

honaỽ ef arnunt ỽy gredu ym pob ỻe yn yr ynys. y trywyr ar|dec
a|doethant o|r casteỻ. ac a|aethant yn ueudwyeit ar hyt y fforestyd
y benydyaỽ eu|kyrff am y gỽan gret a|gynhalyassynt hyt hynny.
P aredur diwarnaỽt a|doeth y ty y brenhin meudỽy y ew+
ythyr yr|hỽnn a|vu lawen ỽrthaỽ. Paredur yna a|dywa+
ỽt y damweineu ryuedaf a gyuaruu ac ef yr pan athoed y ỽr+
thaỽ. a ryued yỽ gennyf arglỽyd ewythyr a|m aniueil gỽynn
bach. ryuedu yd wyf amdanaỽ. a menegi y|r meudỽy y antur
a|oruc. V|arglỽyd nei heb y meudỽy mi a|ỽnn y car duỽ di pan
dangosso ytt y kyfryỽ beth a|hynny. Yr aniueil ufyd bychan a
weleist di a|r deu·dec ki yndi a|arwydockaa iessu grist. a|r deu·dec|ki
a gyffelybir y|r idewon. y rei a greaỽd ef ar y delỽ e hun. a gỽedy
daruot idaỽ ef eu creu ỽy. ef a|e profes ỽynt y edrych pa gymeint
y kerynt ỽy efo. ac a|e hanuones y|r|diffeith yn|y ỻe y buant deu+
geint mlyned heb vỽyt onyt ual yr anuonei ef y manna o|r
nef udunt. nyt oed arnunt neb ryỽ anhyfrydỽch o|r byt. Ac
yna diwarnaỽt ỽynt a|aethant ynghyngor. ac vn onadunt
a|dywaỽt. Pei|ỻidiei duỽ ỽrthym ni a dỽyn y manna y gen+
nym. beth a|wnaeỽch chỽi wedy hynny. ny phery duỽ yn was+
tat. yna ỽynteu a|dywedassant y gỽneynt ystor udunt o|r
manna. ac yna ỽynt a|e kynnuỻassant ac a|e|rodassant yn|y
daear myỽn seleri eu ỻoneit. ac yna duỽ a|weles hynny ac
a|e gỽybu ac a|lidyaỽd ỽrthunt. ac a|duc y manna y ganthunt.
A|phan doethant ỽy y|r seleri y geissyaỽ eu kuduaeu. nyt oed yno
dim onyt seirff a|nadref* A|phan wybuant ỽy sorri o|duỽ ỽrth+
unt ỽynt a aethant pob un yn|y gyfeir ar hyt yr estronyon ~