Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 198bv

Ystoriau Saint Greal

198bv

yn gnaỽtaỽl. ac vyth nys gỽna. Ac ny bu arnaf chwant eir+
moet y hynny. namyn dy garu di a|th wasanaethu a|wnaf
yn|oreu ac y gaỻỽyf. a|r|geniuer poen a|gouit a|vu arnaf|i eir+
moet. yr ỽyf yn|y gymryt yn anmyned o|th garyat ti. na|dim o| ̷
a|vo drỽc gennyt ti ny|s|gỽnaf|i o|m bod. Arglỽyd yr|hỽnn y
mae kỽbỽl o|r byt dan y wialen. kennatta ym glybot chwed+
leu dieu am vy|mraỽt ot ydiỽ yn|vyỽ. ac echwynna nerth
a gaỻu y|r marchaỽc da yr hỽnn a|aeth o|th garyat ti y ner+
thau vy mam i. arglỽyd heb hi delit y|th gof panyỽ ioseph
o arimathia oed y hewythyr hi. yr hỽnn a|garaỽd dy gorff|di
yn vỽy noc a|aỻei pilatus y roi idaỽ o eur ac aryant. a Ja+
ỽn a|wnaei. Ygyt a hynny a* hynny* arglỽyd ef a|th erbynny+
aỽd y ar brenn y groc rỽng y dỽylaỽ. ac a|th amdoes a|r|syn+
dal racko. ac a|th gladaỽd y myỽn y ysgrin e|hun. arglỽyd
kennatta ym y gael yr karyat y gỽr a|e gossodes ef yn|y capel
yma. ac yr ỽyf|inneu yn|hanuot o·honaỽ. ac o|r fford honno y
dylyit kennattau ym beth o·honaỽ yn vyn|diruaỽr anghen.
A C ar hynny y syndal hỽnnỽ a|disgynnaỽd yny vu ar
yr aỻaỽr. ac ohonaỽ yr oed wedy|r dorri kymeint ac a
gannadaỽd duỽ idi y gael o·honaỽ. A hitheu a|e kymerth ef
ac a|e roes yn|y my·nnwes ac a|sychaỽd y hỽyneb a|e|ỻygeit.
Joseph yssyd yn tystolyaethu na|doeth dyn eiryoet y|r capel
a gaffei daraỽ y laỽ ar y brethyn hỽnnỽ onyt y vorỽyn e
hun. ac yd oedynt etto yr ysprydoed drỽc yn ymguro ual y
tebygei hi vot y fforest yn vn fflam ganthunt. Ac yngkylch
hanner nos e|hun yr ymdywynny·gaỽd ỻef ar|benn y capel
yn|dywedut. Och yr eneidyeu truein y|rei y mae eu kyrff