Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 18v

Ystoriau Saint Greal

18v

galaath. Ac megys yr oed ef yn ymovidyaỽ ueỻy. nachaf ga+
laath yn dyuot attaỽ. A|phan weles ef melian ueỻy drỽc
vu ganthaỽ. ac ef a|dywaỽt. melian heb ef. pỽy a|wnaeth
hynny ytti. A|phan gigleu ef galaath yn dywedut ef a|e had+
nabu. ac a|dywaỽt. v|arglỽyd heb ef na|at ti vy·vi y varỽ yn
y|ỻe hỽnn ual hynn. namyn|dỽc vi y vanachlaỽc yn|y ỻe y
  kaffỽyf vy anghenreidyeu kyn vy marỽ. a|debygy
  ditheu heb y galaath y bydy uarỽ. Tebygaf yn wir heb
ynteu. A|phan yttoedynt ỽy ar|yr ymdidan hỽnnỽ. nachaf
y|marchaỽc yn|dyuot o|r fforest. arglỽyd varchaỽc urdaỽl
heb ef ymwagel ragof os geỻy. kanys mi a|wnaf ytt waethaf
o|r a aỻwyf. arglỽyd heb·y melian weldy yna y marchaỽc a|m
treis i. ac ymwagel ditheu racdaỽ ef weithyon. Ac yna gala+
ath a ymerbynnyaỽd ac ef. Ac rac meint oed awyd y|marcha+
ỽc a meint redeat y varch. ef a baỻaỽd arnaỽ y dyrnaỽt kyn+
taf. a galaath yna a|e trewis ynteu yny vyd y gỽaeỽ trỽy
y balueis. ac yny vyd ynteu ef a|e varch y|r|ỻaỽr. a|r|paladyr
yn dryỻeu. Ac ar|hynny nachaf uarchaỽc urdaỽl araỻ yn
dyuot. ac yn taraỽ galaath a gwaew yny vyd yn weyỻ uch
y benn. Ac yna galaath a|dynnaỽd y|gledyf ac a|e trewis yn+
teu yny vyd y drỽyn y ỽrthaỽ. ac yna ffo a|oruc hỽnnỽ rac
ofyn y|lad yn gỽbyl. a galaath a|e gadaỽd ef y ffo ỽrth na
mynnei wneuthur idaỽ mỽy o drỽc. ac yna galaath a doeth
att melian ac a|o·vynnaỽd idaỽ beth a vynnei. Arglỽyd heb
ef pei dycut ti vyvi hyt y|myỽn manachlaỽc yssyd yn agos
yn|y ỻe y gỽneit y mi oreu o|r a|eỻit. Ef a welit ymi heb y gala+
ath