Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 187r

Ystoriau Saint Greal

187r

A|r marchogyon yn|dyuot o bop ll*a|phaỽp yn gỽisgaỽ y ar+
ueu ymdanaỽ. a gỽalchmei yna a rodyaỽd pob ỻe y edrych a
welei y marchaỽc yr oed ef yn|y geissyaỽ. ac nyt ydoed ef yn|y we+
let yno na tharyan debic y|r eidaỽ. a ryued vu ganthaỽ ef hyn+
ny. gỽedy edrych ohonaỽ kỽbỽl o|r arueu ac o|r marchogyon. 
Eissyoes nyt oed haỽd idaỽ ef adnabot paredur. kanys neur ~
daroed idaỽ newidyaỽ a symut arueu. ac nyt oed beỻ ef y ỽrth
walchmei. ac yn diheu ytti nyt adnabu walchmei dim ohonaỽ
D Echreu y tỽrneimant a|wnaethpỽyt o|bop [ ef.
parth. a|r ranneu a|ymgymysgassant. Yna gỽalch+
mei a|drewis yn eu plith y geissyaỽ paredur. Eissyoes ny chyf+
aruu ac efo yr vn ny bei reit vynet y|r ỻaỽr. ac nyt oed wat+
twarus ef yn eu plith ỽy. ac ef a|wnathoed vỽy oblegyt y arueu
pany bei vot y vryt ar|geissyaỽ paredur. Ac yna ef a argan+
uu y vorwyn a|oed yn kanlyn yr elor veirch yn eisted ar neiỻtu
yn aros diwed y tỽrneimant y wybot pỽy a|gaffei y glot. Y
marchaỽc yd oed walchmei yn|y geissyaỽ nyt yttoed ar|benn
yr vn o|r ranneu. namyn ym|perued y|pres mỽyaf. yn bỽrỽ
paỽp o|pob|parth idaỽ y|r ỻaỽr. ac ỽynteu yn ffo y ar y fford ef
megys deueit rac bleid. Myn vyng|cret i heb·y gỽalchmei ka+
nyt yttỽyf|i yn kael y gỽr yr ỽyf yn|y geissy·aỽ nys|keissyaf|in+
neu hediỽ ef. Ac yna gỽalchmei a arganuu baredur ac nys
adnabu. kanys taryan wenn oed idaỽ yna. ac ar yr arwyd
honno y gyrchu a|oruc o nerth traet y varch. a|pharedur tu ac atta
ynteu. ac ymgyhwrd a|wnaethant yny dyỻa eu taryaneu ~
trỽydunt. Eissyoes kadarn oed eu gỽaewyr ỽy ac eu tynnu
attunt a|wnaethant. a|r eilweith pob vn onadunt a gyrchaỽd
y gilyd.