Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 176v

Ystoriau Saint Greal

176v

ny wediaf|i dim ohonaỽ ef. kanys ytti yn gyn chỽannocket ac y
mae ym. a|mi a|gỽplaaf y ewyỻys ef. a|gỽedy hynny kynnal di+
theu a mi amot am y ỻaỻ. Mi a|wnaf heb hi gymeint ac na|m
goganer am hynny. Ac ar hynny gỽisgaỽ y arueu a|oruc clama+
dos ac esgynnv ar y uarch a dyuot y|r|ỻe yng|gỽyd paỽp yn|y ỻe
yd|oed meliot yn|baraỽt. ac ef a|welit y paỽp y vot yn vilỽr da
tec. Y morynyon a oedynt yngkylch y ỻe yn sefyỻ. A|r|urenhines
a orchymynnaỽd y baredur warchadỽ y|ỻe. ac ynteu a|dywaỽt
y gỽnaei ef hynny yn ỻawen. Ac yna meliot a ymgyffroes tu
ac att clamados. ac ynteu tu a meliot. a ruthraỽ a|wnaeth pob  ̷
vn y gilyd onadunt yny dyỻant eu taryaneu. ac yny tyrr eu
ỻurugeu. ac yny glỽyfa eu kyrff. ac yny vyd eu gỽaet yn ffryt+
yeu y|r ỻaỽr. Ac yna tynnu a|oruc pob un y waeỽ attaỽ. ac ymcho+
elut drachevyn y gymryt eu redec yn|weỻ. a dyuot a|oruc pob
vn tu a|e|gilyd o·nadunt dan daraỽ yng|kedernit eu taryaneu
hyt nat oed yr vn onadunt ny darffei idaỽ anafu y gilyd. ac
ar eu|hỽrd ar eu meirch ỽynt a|syrthyassant y|r ỻaỽr. a thost
vu gan yr arglỽydes a|e hun·bennesseu gỽelet y marchogyon.
pob vn yn ỻad y gilyd yn|y mod hỽnnỽ. Ac yna y deu varchaỽc
a|gyfodassant y|vyny. ar eu|traet. a thynnv cledyfeu a|orugant
ỽy. ac ymguraỽ a|wnaethant. Arglỽyd heb y vrenhines ỽrth
baredur. dos y wahanu y deu uarchaỽc racko. rac ỻad o bop un o+
honunt y gilyd. Paredur yna a doeth att veliot ac a|dywaỽt ỽrth+
aỽ. arglỽyd heb ef kilia drach|dy|gevyn kanys ˄ti a|wnaethost mỽy
no digaỽn. Clamados a wybu y briwaỽ yn drỽc yn deu|le. a|r
dyrnaỽt a|oed yn|y dỽy vronn a|oed berigyl. ac ynteu a giliaỽd dra
e|gevyn. a|r vrenhines a|doeth attunt. V|arglỽyd nei heb hi mi a