Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 159v

Ystoriau Saint Greal

159v

a chyuaruot a marchaỽc urdaỽl ar y porth. a govyn idaỽ pa
ryỽ gasteỻ oed hỽnnỽ. Pony|s|gỽdost di heb ynteu. casteỻ y ỻew  ̷+
enyd yỽ hỽnn. Myn|vyng|cret heb·y gỽalchmei ys drỽc y dys+
gassant ỽy vot yn ỻawen. Ny choỻes y casteỻ yr hynny heb
y|marchaỽc. nac ỽynteu eu cỽrteissi. kanys tydi a|haedassut
hynny. ac a|welsant heuyt dy|uot yn|dyuot drỽy y fforest be+
riglus y fford y rei trỽch. ac y|mae y arwyd ar dy varch a|th
arueu. Ac ar hynny y marchaỽc a aeth ymeith. a|gỽalchmei
a uarchockaaỽd yn|drist ac yn aflawen. yny doeth y|dir oed
diruaỽr y sychet. a thlodi o bop da yndaỽ. ac arganuot cas  ̷ ̷+
teỻ o|e vlaen a|oruc. a|dyuot y|myỽn a|oruc. a|disgynnu a|oruc
geyr ỻaỽ y neuad a|oruc. ar yr honn yr oed arwydyon tlodi ~
yn uaỽr. ac y|myỽn y|doeth gỽalchmei. ac ar hynny ef a|wel+
ei varchaỽc urdaỽl ac ychydic o diỻat drỽc ymdanaỽ. yn dis+
gynnu ar hyt pont grech y|waeret. Arglỽyd heb ef ỽrth w  ̷+
alchmei. grassaỽ duỽ ỽrthyt. ac odyna y|r neuad y doethant.
ac ar hynny nachaf dỽy vorynyon ieueingk yn dyuot o ys+
taueỻ yn odlaỽt o diỻat. ac yn kyuarch gỽeỻ y walchmei. ac
ual y bydynt ỽy yn ymdidan ueỻy. nachaf uarchaỽc urdaỽl
yn aruaỽc yn dyuot y myỽn. gỽedy y daraỽ a|gỽaeỽ trỽydaỽ.
A phan weles ef walchmei ef a|e hadnabu. ac a|dywaỽt ỽrthaỽ
Arglỽyd yr duỽ nac ymdiarua oric. Yr aỽr·honn y doethum
i y ỽrth laỽnslot dy lac. ac y|mae ynteu etto yn|ymlad a|phe+
dwar marchaỽc urdaỽl o herwyr yssyd yn|y fforest racko. Ac yn
tybyeit y maent ỽy panyỽ tydi yssyd yno. ac y|mae vn onad+
unt gỽedy y lad. Ac ỽynt a|henynt o genedyl y rei a|ledeist di