Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 113v

Ystoriau Saint Greal

113v

ediuar gennyt o·ny|s tely. Ac yna brathu y varch a|dỽy yspardun
o debygu diangk arnaỽ a|oruc y gỽas. Ac ynteu a|e trewis ef a| ̷
gyỻeỻ yn|y ystlys deheu hyt y carn. ac yna y gỽas yr hỽnn a|oed
yn kysgu yn|y neuad yng|kaer ỻion a|deffroes ac a|griaỽd o hyt y
benn. ac a|dywaỽt. och. och. yr yr arglwydes ueir dygỽch ym offeiry+
at kynn vy marỽ ~ ~ ~ ~  
G wenhỽyuar a|r gỽas gỽely a|gigleu y cri hỽnnỽ. ac a|nei+
dyassant y uyny. ac a|dywedassant ỽrth y brenhin. ar+
glwyd amser yỽ ytt gychwyn. kanys ytiỽ yn|dyd. Yna y gỽisgaỽd
y brenhin y diỻat. Ac ar hynny nachaf y gỽas yr eilweith yn|crio.
ac yn erchi yr|duỽ dỽyn idaỽ offeiryat kynn y varỽ. Ac yna y
doeth arthur a|r vrenhines ar|vrys attaỽ. a|r brenhin a|ovynnaỽd
beth a|daroed idaỽ. ac ynteu a|dywaỽt idaỽ gỽbỽl o|e breudwyt. Pa+
ham ae breudỽytaỽ a|wnaethost heb y brenhin. Je arglwyd heb
ynteu. Eissyoes. neur daruu uy anafu j vyth. ac yna dyrcha+
uel y breich deheu idaỽ. arglỽyd heb ef. edrych yma. ỻyma y
gyỻeỻ yr honn yssyd yn vyng|corff hyt y carn. ac odyna roi y
laỽ a|oruc ar y hossan ledyr. a thynnu y canhwyỻbrenn eur a|e
dangos y|r brenhin. Arglwyd heb ef o achaỽs hỽnn y|m|ỻas i. a  ̷
minneu a|e|rodaf ytti yn anrec. Yna y brenhin a|e|kymerth ac
a|edrychaỽd yn|hir arnaỽ. kanys ny welsei eiryoet yr vn kyn|dec+
ket ac ef. ac odyna y brenhin a|e|dangosses y|r vrenhines. Ar  ̷+
glỽyd heb y gỽas na|chymer y gyỻeỻ o|m corff yny darffo vyng
kyffessu. Yna y peris y brenhin galỽ ar yr offeiryat a|e gyffessu
a gỽneuthur cỽbỽl o|e gyfreidyeu yn|da. Gwedy hynny y bren+
hin e|hun a dynnaỽd y gyỻeỻ o|e gorff ef. a|r aỽr honno yr eneit