Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 108r

Ystoriau Saint Greal

108r

yn|y ỻe y kyssegraỽd iessu grist Josep uab iosep o arimathia yn escob.
Y na ỽynt a|gymerassant y tabyl rỽng eu dwylaỽ yỻ tri. ac
o vreid rac y drymet y|doethant y|r|tir ac ef. Ac yna ỽynt a|we+
lynt ar|hyt y mor yn|dyuot yr yscraff y rodyssit chwaer bare+
dur yndi. ac yn kymryt tir yn|y borthloed y·gyt ac ỽynt yr|hynn
a|vu ryued ganthunt. Ac yna galaath a|dywaỽt da|digaỽn y kynha+
lyaỽd y verch honn oet ac amot a|nyni. Ac yna paredur a|bỽrt a
gymerassant y tal blaenaf y|r tabyl. a|galaath e|hun a|gymerth
y tal araỻ. ac a|aethant ac ef tu a|r dref. ac yn|ymyl porth y dref
ef a|vlinaỽd galaath rac trymet oed y tabyl yn pỽyssaỽ arnaỽ.
ac yno ar y fford y kyfaruu grupul ac ỽynt yr hỽnn a nottaei vot
yno yn aros ffordolyon y ymbil ac ỽynt am gardodeu yr duỽ. A
phan doeth galaath yn|gyfagos attaỽ. ef a|dywaỽt ỽrth y crupyl.
Dabre heb ef y|m kymorth o|dwyn penn y tabyl gyt a|mi y|r ỻys
vry. Och arglỽyd heb y crupyl beth a|dywedy di ny eỻeis ˄i yr ys|deng
mlyned dim o|r|kerdet. Beth yr|hynny heb·y galaath kyuot y vy+
ny yd ỽyt yn iach. Ac yna y gỽr a|gyuodes y vyny yn gyn iachet
ac y buassei iachaf eiryoet. a|chymryt y tabyl a|oruc a|e dỽyn y+
gyt ac ef y|r capel ysprydaỽl yn|y ỻe y gỽelsant ỽy y gadeir a|rodas+
sei iessu grist y iosep y eisted yndi. ac yno paỽp o|r|dinas a|doeth
y edrych y gwyrtheu a|wnathoedit y|r crupyl. A|gỽedy daruot y
galaath a|e gedymdeithy·on wnethur* hynny. ỽynt a|ymchoelassant
tu a|r mor ac a|doethant y|r ysgraff yr|oed chwaer baredur yndi.
a|e chymryt a|orugant a|e|dwyn hi a|r gỽely y|r capel. a|e chladu ~
geyr|bronn yr aỻaỽr. Pan weles y|brenhin bioed y wlat y|tri che+
dymdeith. ef a|ovynnaỽd udunt o ba|le yr|hanhoedynt. a|pha ryỽ