Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 101r

Ystoriau Saint Greal

101r

heb dywedut un geir. heb symudaỽ na throet na ỻaỽ. megys pei
atuei marỽ. ac yn drỽc gan y tylỽyth y vot ueỻy rac y|decket gỽr
a|e veint. ac am nat atwaenynt ỽy ef. yr hynny ual kynt yd oed
yno uarchaỽc urdaỽl a|atwaenat laỽnslot ac a|e gỽelsei. val
hynny y gorssedaỽd ef yno pedwar diwarnaỽt ar|dec heb neb
ryỽ obeith gan neb o|r ty ỽrthaỽ. Ac yn|y pymthecuet dyd yng+
kylch hanner dyd ef a|agores y lygeit. A|phan|weles ef y tylỽyth
ef a|dechreuaỽd tristau. ac a|dywaỽt. Och duỽ heb ef paham y
deffroeist di vyui mor ehegyr a hynn. kanys ny aỻei gaỻonn
medylyaỽ y dirgeledigaetheu a|weleis j. A|phan weles tylỽyth
y ty hynny ỽynt a|vuant lawen. ac a|ouynnassant idaỽ beth
a|welsei. ac ynteu yna a dywaỽt. Mi a|weleis heb ef o enryued+
aỽt ar ny aỻei gaỻon|dyn y uedylyaỽ a|hynny o|betheu ysprydaỽl.
a|phany bei uym pechodeu mi a|welsỽn a|vei vỽy. ac o achaỽs vym
pechodeu a|m diryeidi y coỻeis j gaỻu vyng|corff a|m clybot a|m
dywedut. Yna laỽnslot a|dywaỽt arglỽydi heb ef ryued yỽ gen+
nyf|i pa|delỽ y|m kaffat i yma. kanys ny daỽ kof ymi pa delỽ y de+
uthum yma. ac ỽynteu yna a|dywedassant pa|delỽ y kaỽssoedynt
yỽ* ef. a|pha ffuryf y bu ef y·gyt ac ỽynt bedwar diwarnaỽt ar|dec.
A|phan gigleu ynteu hynny ef a|dechreuaỽd medylyaỽ pa ystyr
oed idaỽ ef uot yn|y mod hỽnnỽ yn gyhyt a|hynny. Ac yna ef a
uedylyaỽd panyỽ kyhyt a|hynny o amser y bu ef yn gỽassan+
aethu y elyn. Ac yna ef a|ouynnaỽd pa le yr oedynt y rei a vuas+
sei gyt ac ef. ac ỽynteu a|dyỽedassant eu bot yng|kasteỻ corben+
nic. ac ar hynny nachaf yn|dyuot attaỽ gỽreic. ac yn dỽyn i+
daỽ diỻat ỻiein newydyon o|e gỽisgaỽ. ac ynteu a|dywaỽt na|s