Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 11 – page 100r

Ystoriau Saint Greal

100r

aỽd ar benn y lin. o debygu bot seint greal yno. Ac a|adolygaỽd
o|e arglỽyd ar genhattau idaỽ welet y greal yn eglurach. Ac yr aỽr
y daruu y laỽnslot dywedut hynny. ef a|welei yr ystaueỻ yn|go+
leuhau yn|gymeint a|phei atuei yr heul oỻ yndi. A phan|weles ef
hynny ef a|chwennychaỽd gỽybot o pa|le yd oed yr eglurder hỽn+
nỽ yn|dyuot. Ac yna ef a|geissyaỽd a·gori drỽs a|oed ar yr ystaueỻ
araỻ y tu a|r goleuni. ac ar hynnny* ef a glywei lef yn|dywedut. ~
Laỽnslot na|dos di yna y myỽn. Pan gigleu ynteu hynny ef a
ymchoelaỽd drachefyn yn|drist. yr hynny ual kynt ef a|edrychaỽd
tu a|r ystaueỻ. ac a|weles seint greal ar|warthaf tabyl o aryant.
a samit coch ar y draỽs. Ac yn|y gylch ˄ef a|welei engylyon. Ac yn ỻaỽ
rei ohonunt yr oed canhỽyỻbrenneu o aryant. a physt kỽyr yn+
dunt. ac yn|y ỻaỽ araỻ y bob un onadunt yd oed croes. a gỽisc e+
glỽys ac aỻaỽr a|phob un yn achu·bedic y wassanaeth. A cheyr bronn
y tabyl ef a|welei wr a ffuryf offeiryat arnaỽ. ac ef a|debygassei
laỽnslot y vot ef ar|dirgelrỽyd y offeren. ac ual y byd yn mynnu
dyrchafel corff y arglỽyd. ef a|welei laỽnslot vot trywyr geyr bronn
y gỽr. a|r|deu hynaf o·nadunt yn kymryt yr ieuaf ac yn|y roi yn
ỻaỽ yr offeiryat. Ac ynteu yna a|e dyrchafaỽd ef megys o|e dangos
y|r bobyl. a|laỽnslot yna a|edrychaỽd arnaỽ ac ny bu vychan y ry+
uedaỽt. kanys debygei ef kymeint oed lỽyth yr offeiryat gan
y gỽr yd oed yn|y dyrchafel. ac y tebygassei y vot yn|syrthyaỽ. A
phan|weles ef hynny ef a|geissyaỽd mynet y gymhorth y gỽr. ac
rac y chwannocket y vynet y myỽn o|e gymhorth. ny doeth cof i+
daỽ vot ỽrth y gỽahard gynneu. a|chyntaf ac y gaỻaỽd y kyrcha+
ỽd ef y dref*. Ac yna ef a|dywaỽt. v|arglỽyd iessu grist heb ef na chyf+
adlo