Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 6v

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

6v

yn eu hol. y edrych arnadunt mal o anryuedawt yr egl+
wys. A gwedy gwelet o·honaw y brenhin anrydedus
a|e dwyssogyon y kythrudeawd o ouyn. yn ỽawr. ac ym+
chwelut yn aryneigus dracheuyn rac bronn y pedriarch
ac adolwyn idaw y ỽedydeaw. a dywedut ido yr welet
o·hono yr arglwyd iessu yn yr eglwys a dywetpwyt uch+
ot. a|e deudec disgybyl yn eisted yn|y gylch. A gwedy be+
dydeaw yr idew a galw kynnulleitua y dinas y gyt kyr+
chu par·th ar mynyd a dywetpwyt vchot ar eglwys
ym processio gan ympneu a chywydolyaetheu. Pan weles
Chiarlys y ỽydin yn kyrchu yr eglwys. ac eu pedriarch
yn eu hol y·rwg y dwy|bleit yr hwnn a dan·gossei y|bedri+
archawl abit y ỽot yn bedriarch. Kyuodi a oruc y bren+
hin a|e wyrda o|r cadeirieu yn eu herbyn gan lewenyd
mawr. ac estwg eu penneu ac eu dinnoethi yn ỽuyd. y
gymryt bendith y pedriarch a mynet y bax ỽdunt;
A phan weles y pedriarch kyuriw wr ac a oed. gouyn
a oruc pwy oed. ac o|ba le y dothoed. a|pha du yd oed y
aruaeth o·dyno ar niueroed mawr hwnnw. Y brenhin
Chiarlys wyf i. eb ef. ac o freinc pan wyf. a gouwyo
bed yr arglwyd yd wyf. A gwedy pererindot y bed. Ar+
uaeth yw gennyf ymwelet a nebun ỽrenhin. a gigleu
y wychder o freinc. Ac ony byd cristiawn a|darystygaf
val y darystygeis kyn no hynn deudec brenin o agret.
Pan weles y pedriarch brenin mor anrydedus a hwnnw
yn gynyrchawl ymadrawd yn llawen a oruc ac ef A|my+
negi idaw bot y ỽedwl a|e aruaeth a|e weithredoed yn
ganmoledic. Ac val hynny eb ef y deuir ar deyrnas ny
diffic byth. a theilwg oed y gyuyriw ỽrenin a hwnnw
eiste yn|y cadeirieu. nyt eistedawd dyn marwawl
eirioet. Ac val nat oed deilwg y|neb eiste yndi ny|s
llyuassawd neb namyn y hadoli. o bell Ac wrth hynny
mwy wyt ti. no|r brenhined ereill mal y gobryneist
o|th weithredoed. Minneu a|th vedydeaf ditheu gan