Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 58r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

58r

teu. Ac y cladwyt y|twyssogyon. ereill ar gw+
yrda. pawb yn|y dymyr a|e wlat o·honunt. A
gwedy daruot hynny y rodes chiarlymaen deu+
deg mil. o ỽgeinnieu o areant ar gniuer bys+
sant eur ar gwiscoed anrydedus ar bwyt
ar diawt yn didlawt y achanogyon. ar tir
ar daear a oed ar saith milltir yg hylch e+
glwys seint rwmin ar plwyf ar castell ar
llys a berthynei wrthunt ar mor ac a oed a
danaw yn aruer yr eglwys. hynny a rodes o gare+
at rolant. Ac a|rodes y ganhonwyr y lle hwnnw
na bei gyuyryw geithiwet ỽydawl arnunt
yn ol hynny rac llaw namyn dros eneit rolant
y nei a|e getymdeithion vn·weith pob blwydyn
y|ghyuenw y|dyd y diodeuassant. y rodi dillat
y dec aghanawc ar hugeint ac eu porthi y nos
honno. a chanu dec sallwyr ar hugeint. ar sa+
wl o efferenneu. a gwassanaeth y meirw dros
eu heneidieu. a hynn dros bawp yn gyfredin
o|r a ỽerthyressit yn yr yspaen. ac wynteu
ar eu llw. a adawssant hynny Ac odyna o
vlyf. yd aeth chiarlys y ỽien. Ac yno y bu
ychydic yn gorfowys y gymryt medegini+
aetheu o|r clwyueu ar bratheu a gawssei yn
yr yspaen. Odyna y kerdawd parth A pha+
ris. Ac y gwnaeth kwnsli yn seint  s o
dwyssogeon ac escyp. a diolch y duw ar sant
y nerth ar grym a|rodassei idaw y darost+
wg kenedyl y paganieit Ac y rodes
holl freinc yn darystygedic  y seint enys
ar y breint goreu y rodassei y bawl ebo+
stol. a chlemens bap. daw gynt. Ac a