Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 57r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

57r

edrych arnat ti. yn ỽarw. Pa·ham na bydaf ỽarw
y gyt a thydi Pa delw yd ymedewy mor drist dif+
rwyth. Gwae vi rac trueni py wnaf. buchedocaa
gyt ar egylyon. buchedocaa gyt a choreu y merthyri
ar holre seint. a chwynuan dragywyd y|mineu am+
danat ti. val y bu gwynuan dauyd am saul. a iona+
tas. ac absalon. Tydi yssyd yn mynet y|th wlat. a
minheu a edeweist yn drist yn|y byt mawr drygea+
wc. Ac o|r kyuyryw gwynuaneu hynny kwynaw
Rolant tr·a ỽu dyd A deỽ naw|mlwyd ar rugeint
oed y oet pan las. ac yn|y lle yd oed rolant yn
gorwed yn ỽarw y tynnassant eỽ pebylleu ac y
buant y nos honno. ac iraw y gorf ac irieidieỽ
gwerthuawr myrr ac olew a balsami. a gwneu+
thur arwyleant mawr idaw o ganueu a chwyn+
uaeu a gwedieu a|thapreu kwyr. a thaneu a go+
leuni. ar hyt y koedyd ar llwyneu yn anrydedus
yn hyt y nos. A thrannoeth y bore gwedy gwiscaw
eu harueu. kyrchu a orugant yr lle y|buassei y|ỽy+
rwydr ar eu gwyr yn|y lle yd oed y calaned yg+
lynn y mieri. A phawb o·nadunt a gawssant
ev ketymdeithion. a rei o·nadunt heb dim o|r
eneit yndunt. ereill a bratheu agheuawl yn+
dunt Ac yno y caffat oliuer yn ỽarw a|e dorr
y ỽyny. ar y estyn yn groes gwedyr. rwymaw
a phedwar reuawc. a phedwar pawl trwyd+
unt yn y|daear. Ac o|e uwnwgyl hyt yn ewined
y draet. wedyr vyligiaw a|e dwylaw wedyr
vyligiaw. a gwedy fenestru trwydaw a gleiuieu
ac a saetheu ac a chledyueỽ Anneiryf a oed
yno yn drycyruerth. Canys pawb a gwynei
eu kytymdeithion yny oed. y glynn yn gyuyla+
wn o wylouein. Ac yna y tygawd y brenhin;
yr brenhin holl gywaethoc na orffwyssei o
ymlit y paganieit yny ymodiwedei ac wynt
a chychwyn yn|diannot ef a|e lu yn eỽ hol. Ac
yna y seuis yr heul idaw yn|digyffro megis
yspeit tri diwyrnawt. ac y godiwedawd