Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 55v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

55v

yn|y groc. Na naka ditheu ỽyui arglwyd o ỽad+
eueint o|m pechodeu. A pha beth bynnac ry becheis. i. y|th
erbyn. madeu ym a|theilgya ỽy llehau y|gorfowys tra+
gywyd. Canys tydi arglwyd yw y gwr ny at pallu
yr corfforoed yr ageu namyn eu symudaw yn ansa+
wd a ỽo gwell. ac a wellhaa ansawd yr eneit wedy
yd el o|r corf. Ac a|dywedeist bot yn well gennyt by+
wyt pechadur noe ageu. Mi a gredaf o|m calonn.
Ac a gyuadeuaf o|m geneu. Canys yd|wyt yn myn+
nu. dwyn ỽy eneit o|r ỽuched honn yw wneuthur yn
ỽyw ymuched a ỽo gwell wedy agheu yman ar
synnwyr ar dyall yssyd gennyf i. yr awr honn a|amge+
na o gymeint. a ragu y corf rac y|gysgawt A chan
dynnu y croen ar knawt am y dwy|uyronn a dywedei ual
hynn. gan dagreuoed kwynuanus mal y datkanawd theo+
doric. wedy hynny. A·rglwyd iessu grist vab duw mi. a
gyuadeuaf o|m holl galonn ac a gredaf dyuot yn brynwr
byw arnaf. ar dyd diwaethaf y kyuodaf o|r daear. ac
yn|y knawt hwnn a edrychaf ar duw ỽy iachaeawdyr. i
A theirgweith y|dyuot yr ymadrawd hwnn gan yma+
uael a|e gnawt y|ghylch y|dwy|uronn. Ac odyna dodi. y
law ar y lygeit a dywedut teirgweith val hynn. ac ar
llygeit hynn mi a edrychaf arnaw. Ac odyna egori y
lygeit. ac edrych ar y nef. a|throssi y|dwy|uronn a|e holl
aelodeu. a dywedut val hynn. Ylonulus weithion yw gen+
nyf ỽi pob peth daearol. canys yr awr honn. a christ y+
n|y rodi ym y gwelaf i. y peth ny|s gweles llygat ny|s
gwerendewis clust. nyt esgynnawd y|ghalonn dyn y peth
a darparawd duw yr neb a|e caro ef. Odyna dyrchauel
y|dwylaw ar duw a oruc dros y rei a|a* digwydassei o|e
getymdeithion ef yn|y ỽrwydyr honno y wedio ganthu+
nt val hynn. kyfroet arglwyd dy drugared di. wrth
y fydloneon a digwydawd hediw yn|y ỽrwydr honn ac
a doethant o bell yr allduded hwnn y wrthlad saracini+
eit. ac y dyrchauel dy henw kyssygredic di. ac y dial
dy ỽawr weirthiawc waet ti. ac y eglurhau dy dedyf
di. Ac yr awr honn y|maent yn gorwed wedy eỽ llad
drossot ti. o saracinieit. a dilea ditheu arglwyd yn
drugarawc. manneu eu pechodeu wy. a rydha eu henei+