Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 55r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

55r

o le. i le. ac ny|s cauas. ac odyna wrth y ageu
kymryt y vendith. a rac oỽyn y gaffel o saracini+
eit. escynnu ar y ỽarch a oruc. a cherdet yn ol llu
chiarlys A namy* ennyt y gychwynn ef y doeth the+
odoric vwch y benn a drycyruerth girat ganthaw
ac annoc idaw bot yn da y aruot o gyffes lan. Ac
neur daroed y rolant y dyd hwnnw kymryt corf yr
arglwyd a chyfessu yn llwyr y effeirieit kyny ỽynet
ar ỽrwydr. Canys velly yd oed deuawt kyfessu o
bop gwr a elei yr ỽyrwydr wrth escyp ac effeirieit
ac eu kymunaw kyn eu mynet yr ỽrwydr. Ac
ar hynny dyrchauel y wynep parth ar nef a oruc
rolant verthyr crist a dywedut ỽal hynn. Arglw+
yd iessu grist yr ardyrchauel dy dedyf di. a|th
gristonogaeth yd edeweis. i. ỽygwlat. ac y|deu+
thum yr allduded aghyỽieith hwnn. ac o|th nerth di. mi
a orestygeis lawer o ymladeu saracinieit. Ac a|diode+
ueis anneiryf o ỽonclustyeu. a chwympyeu. a gwelio+
ed a chellweir a gwaradwyd. a blinder a gwres. Ac
oeruel. a newyn a sychet a gouit. Y titheu arglwyd duw
y kymynnaf inneu ỽy eneit. mal y|teilygeist y rof i dy eni
o|r wyry a diodef yn|y groc a merwi. a|th gladu yn|y bed;
ar trydyd dyd dy gyuodi o ỽeirw. a|th escynnv ar y|nef
y lle nyt edeweist di eirioet o gynyrcholder dy allu
Velly y teilygych ditheu rydhau vy eneit o ageu
tragywyd A chyuadef yw kennyf i. vy|mot yn
bechadur cam·gyluus eithr y mod y|mae canneat
y dywedut. A thitheu arglwyd ual yd wyt tru+
garocaf madeuwr pob pechawt ac a|drugarhai
wrth bawp. Ac ny cheissy dim o|r a wneithost
gan diganuot pechodeu y dyneon ediueiriawc
Ac a ellygy o|th gof holl godeant pechadur yr awr
yd ymchwelo ac yd vcheneitio am y bechot ti. a
ỽadeueist y|th elyneon ac a ỽadeueist yr wreic a
delit yn torri y|phriodas. ac a ỽadeueist y ỽeur
vadlen. ac a ỽadeueist y bedyr ebostol dy wadu.
ac a egoreist porth paradwys yr lleidr yn kyfessu