Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 52r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

52r

o|r paganieit a doethoedynt yn erbyn y freinc ny diegis
namyn margarit e|hun y|datkanu y uarsli yr aerua a ỽu
ar y wyr. a marw vydei ynteu yn|y lle. canys brath agheu+
awl oed yn|y benn a phedwar yn|y gorf a|e gledyf noeth gw+
aetlyt yn|y law y foes. ac adaw y gedymdeithion yn lladedic
oll A gwedy dyuot margarit uelly rac bronn y brenin. nyt
Ar vedwl foyawdyr namyn ỽal kennat dywedioc. Oi a ỽren+
in yr yspaen reit yw yt yn gyuylym ellwg marchawc·lu
yn erbyn y freinc o gellir goruot arnadunt. yr awr|honn y
mae hawssaf. blin ynt a lludedic yn an llad ni. a llawer
oc eỽ marchogeon a las. a llawer a ỽrathwyt ac a goll+
es eu gwaet. ac ar awr honn y|mae iewn eu kyrch tra ỽo
hawssaf goruot arnadunt. ac y|mae iewn dial ar y rei
trahaus gwaet a gweli a galanas an gwyr A gwedy
yr ymadrawd hwnnw; gwiscaw a oruc y paganieit ac ym+
lunyethu yn ỽydinoed. A marsli. a|e canhebrygawd trwy
lynn coedoc. ỽal y delynt yn dirybud. ac a|dyuot. Cadarnaf
o|r gwyr yw rolant. ar goreugwyr yw yr eidaw. ac ny|thy+
kea brwydraw o|r neilltu ac wyntwy. ac am hynny brwy+
drwn. inneu o bop tu ỽdunt. A myui a drigaf y|gwas+
gawt y keuyn hwnnw a deg mydin gennyf Ar dec ere+
ill. a grandon yn eu blaen. y ogylchynu y freinc o|r tu
draw. gwr glew cadarn oed hwnnw. A chytsynneo a oruc
pawb yr kygor hwnnw. Ac yna y gelwit grandon rac bronn y.
brenin y rodi pendeỽigaeth y deg mydin idaw. Ac y gyt ar
dec. ol yd edewit marsli. A grandon a gerdawd racdaw o ỽla+
en y ỽydinoed yn ehwybyr yn erbyn y freinc. Ac eu hannoc
y gerdet yn ỽuan. ac y aruthro y freinc o vil o utkyrn
Ar gyrnedach honno a gymrawawd y freinc o darogan
eu hageu. Ac yna y kwynynt kynt bwy kynt am anfyd+
londer gwenlwyd. Ar archescob yn didanu eu kwynuan
ac yn adaw llewenyd tragywyd yr goreu a ymladei. a|pho+
en vffernawl yr a ffoei. Ac ymgadarnhau a wnaeth pa+
wp o·nadunt o|r ymadrawd hwnnw. ac adaw yn gadarn
diodef eu hageu ymlaen fo A gwedy dodi gawr o·na+
dunt ar ỽyrynn llewenyd; Ymgymyscu a orugant ar pa+
ganieit gan rodi mawr dyrnodyeu ỽdunt. A Chilborus
yna yn|y lle y pagan cadarnaf. a wahanawd y wrth y
gedymdeithion. ac a|duc ruthyr y engeler o wasgwyn
ac ny chauas y wayw vn gohir nac yn|y lluric nac y+
n y darean nac yn|y arueu ereill yny ỽyd trwydaw ber+