Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 50v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

50v

a thrwy y arueu a|e daflu yn ỽarw yr llawr y ar y ỽarch
gan ymliw ac ef yn chwerw ual hynn. Kymer y gobyr
hwnnw am dy ỽygwth. Trwy y ryw dyrnodyeu hynny
y gallwn i. kynnal anryded y|freinc. Oy a wyr kederyn
eb ef nac ouynhewch yr anfydloneon. canys adassach
a phriodassach ynt y gymryt agheu noc yw rodi. Ac
ar hynny. Korsabrin pagan arall creulon. a annoges y
paganieit ereill ỽal hynA wyrda ymledwch yn wrol
gadarn yn erbyn y freinc kyn ỽychanet yw eu niuer
ac na allant wrthwynebu yni. Ychydic a dal eu chiar+
lymaen vdunt wy hediw. Canys ot ymledwch chwi
yn da. y maent hediw oll yn ỽeirw yn an llaw ni. A ph+
an gigleu durpin archescop hynny. Gordinaw y ỽarch yn
llidiawc a oruc. a|e gyrchu a gleif yn rymus a|e ỽrathu
trwy y darean. a|e luric a|e arueu y lleill a|thrwydaw
e hun. a|e vwrw yn agwrd yn ỽarw gan diruawr gw+
ymp yr llawr. Ac val hynn y kyrchawd turpin. a phan
y gweles yn gorwed yn varw. dywedut. Geu a dywe+
deist anfydlawn eb ef; llawer a dalawd an chiarlym+
aen eirioet yn wastat ac a dal rac llaw. Digwydwch yn tros+
tunt eb·y turpin. a chywersegwch wynt. a lledwch yn ỽe+
irw. Ac y|mae y dyrnodyeu kyntaf yn adaw yni. y ỽudy+
golyaeth. ac nyt oes yn y lluosogrwyd a welwch chwi. na gr+
ym na nerth na chalonAc odyna o hyt y benn ymoralw
ar ỽrynn y llewenyd ar holl lu o|e ymadrawd ynteu yn ym+
gadarnhau. ac ar hynny y kyrchawd gereint a gerart malca+
brin. a lannalif deu·wr gadarn o|r paganieit o hyt traet eu
meirch. ac ny|s diffyrth na chedernyt nac aruev wynt yny
ỽuant dan draet eu meirch yn veirw yr llawr gan leiuieu y
cristonogeon. Ac ar ỽyrder yt. nyt amdiffynnei arueu neb o|r
paganieit yny gossotei y cristonogeon arnunt mwy no
gwiscoed lliein. Pan weles oliuer hynny. hoffi y gwyrda a
oruc val hynn. grymus yw yn gwyr ni eb ef. ac ar nyt ydiw
yn ym·gafel ac ymlad mi a|atwen arnunt grym canmole+
dic ac annean eu gwlat. Ac ar hynny. engeler o Wasgwyn
a duc ruthr y ỽn o|r paganieit a|e ỽrathu trwy y darean
a|e luric a|e arueu y lleill. a thrwy esgyrn y|dwy|uron ac as+
gwrn y geuyn a|e uwrw yn ỽarw y ar y ỽarch yr llawr. a dy+
wedut. bit dy ymdirieit. yn awr y mahumet; uelly y|kei+