Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 41v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

41v

deloch hagen y freinc annerchwch gennwch vy|gwreic. a
Bawtwin ỽy mab. A mi a adolygaf ywch cadw wrth+
unt wy ỽyg ketymdeithas. i. am ymgeled wedy ag+
heu. Ac a archaf ywch heuyt. cofau vy eneit o beri
efferenneỽ a sallwyreu. a rodi dillat y noeth a bwyt
y newynawc. A gwedy yr ymadrodeon hynny. kym+
ryt y hynt a oruc gwenlwyd gyt a chennadeu y pa+
ganieit. a|e wyr·da a|e dylwyth yn kwynaw ac yn
dryc·aruerthu am·danaw. ac am y ỽynedeat yn|y wed
honno. A detwyd a doneawc dwyssawc poet iach y de+
lych dracheuyn. Bychan y|th garei a|th anuones yr
hynt honn. Ac nyt oed well rybuchei yt rolant dy lys+
uap. pan y|th etholes y neges mor berygyl a honn. lles
ỽydei idaw ef hagen o deu di dracheuyn hep gael dim codeant
gan y brenin enwir. Ti a ry gerdeist dwyssawc bonhedic
y gan y ryw genedyl ny aill chiarlymaen cadw rolant
racdunt o·ny deuy di yn iach a|th negesseu. A chyuaryst+
lys a gwenlwyd y marchoges balacawnt ar paganieit
ereill rynnawd y wrthunt. a dechreu ymdidan ac ef yn ys+
trywus. llawer a erlynhaa eb ef gormot chwant yr honn ny
wyr kymryt tra vo yn adolwyn. Ac at ỽo mwyaf yr achw+
anec ar medeant; mwyaf ỽyd yr ynni ar llauur y ỽedu ach+
wanec. Wely di eb ef y sawl a gauas chiarlymaen awch
brenin chwi trwy y gledyf. Ac nyt ydiw yn gorfowys
ettwa. Ac ny|s gat chwant damblygu y teyrnassoed y rodi
gorfowys yw heneint. Ef a gauas gorstinabyl ar calabr
a ruuein ar pwyl. a pha agen oed idaw ynteu yn|y diwed
y drossi y diliw y an yspaen nineu. Nyt chwant yn wastat
a beir y dyn keissiaw kynydu eb·y gwenlwyd namyn ry+
ỽic a balchder pryt na bo prytuerth ganthaw orfowys
Nyt oes dim uwy heuyt gan chiarlymaen yn achaws
y lauur noc ymchwelut anfydloneon ar fyd a chred grist
yn uwy lawer noc y eu medu a·dan y enw ef a|y arglwydi+
aeth. Ac ny chauas ynteu eirioet ac ny|s kaif byth
a allo gwrthwynebu idaw. Ac velly y maent y deudec
gogyuurd a syberwyt gwyrda freinc ac eu mawredicr+
wyd a|e gwna ynteu yn gyn kywaethoket Ac y|mae
Nyt barnadwy yn ỽawred namyn yn aghyghorus dru+
danyeth ymrodi y lauuryeu gwastat ac y berygleu
agheu hep orffowys. Paham y gadant y sawl dwyssoge+
on. a gwyr·da o freinc eu brenhin mor aduet adas
ac y|mae y orffowys y kyffroi y sawl berygleu hynny.