Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 31v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

31v

y ỽot yn darystygedic idaw holl escyp a|thwyssogyon
a holl vrenhined cristonogyon yr yspaen a ran y galis
a|rai kynyrchawl a rai rac llaw a vai y attep ỽuyd+
dawt ym pob peth dyledus; y escob seint yago ebo+
stawl. Ny ossodes ef yn iria ỽn escob canys ny|s kyf+
riuei. yn lle dinas namyn yn lle tref. a honno a dodes
yn darystygedic wrth compostella. Ac yna o arch
chiarlymaen. minhev turpin archescob. a naw es+
cyp gyt a mi. a gyssegreis eglwys yago ebostawl
ar allawr ỽawr diw calan gorfennaf yn anrydedus
ac y|darystygawd y brenin idi holl daear yr yspaen
ar galis yn anryded ar gyỽreu idi. ac y gyt a hynny
gossot dylyet idi. pedeir keiniawc pob blwydyn o bop
ty yn yr yspaen ar galis ar brenhin yn eu ryd+
hau wynteu o bop peth dieithyr hynny. Ar dyd hw+
nnw y gossodet galw y lle hwnnw ebostawl eistedua
am ỽot yago ebostol yno yn gorfowys. ac am daly
o holl escyp yr yspaen eu parlymant yno yn ỽynych
ac o law yr escob hwnnw y kymer holl escyp yr yspaen
eu bagleu ac y kymer y brenhined eu eneitieu. ar an+
ryded ebostawl yr arglwyd. Ac o darfo ony d 
pechawt y bobyl difygeaw cristonogaeth neu gymy+
nediuieu duw yn|y dinassoed ereill. O gygor yr escob
hwnnw yd emendeir ac y gwesteteir. Ac nyt hep evyr+
llit. y|mae y bennaduryaeth y anrydedus eglwys
honno. Canys megis y gossodet ebostawl eistedua a fyd
grist trwy ieuan euangelystor. brawt y iago ebostawl y+
n|y dwyrein yn dinas ephesus. ỽal hynn y gossodet ebos+
wl eistedua a fyd catholic trwy yago ebostol yn
ranneu y gorllewin. llyman yr eisteduaeu. ereill ar deheu
crist ym buched neu yn teyrnas dragywyd. malefesus
ar eistedua ar y assw ỽal compostella yr deỽ ỽroder mei+
bion Zebedeus y damweiniawd yr eneiduaeu hynny yn
rannyat y gwladoed. Canys archassant yr arglwyd nyt
amgen eu mam a erchis eisted o|r deu ỽab hynn idi. ỽn
ar y deheu. arall ar y assw yn|y deyrnas. Tair ebosto+
lawl eistedua a deuodet gan y obryn eu hanrydedu yn
bennaf yn|y byt hwnn o gristonogyon. Nyt amgen Rỽuein
a chompostel. ac effesus. Megis y gossodes yr arglwyd
tri ebostawl ymlaen y llaill yn gwbyl y rei y dangosses