Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 24v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

24v

O·dyna yd anuonet deu·cant yn erbyn deu+
cant. ac y llas oll y saracinieit. Ac yna wedy
kygreiriaw o bop parth y doeth aigolant
y emdidan a chiarlys  gan gyuadef
a chadarnhau bot yn well
dedyf y cristonogeon noc vn y saracin+
ieit. Ac odyna yd ymchwelawd ar y ge+
nedyl e|hun. a mynegi yr brenhined ar pen+
nadurieit. y mynnei ef kymryt bedyd a go+
rchymyn yr holl genedyl kymryt bedyd
rei a duhuynt am hynny. ereill a ymwrtho+
dynt. val y tremygawd aigolant vedyd
O·dyna trannoeth yg kylch echwyd a ch+
ygreir y·rygthunt y em·dreidyaw y
doeth aigoliant ar chiarlymaen ar ỽedwl
y ỽedydeaw. A phan weles chiarlys ar y
bwrd yn kiniawa. a llawer o ỽyrdeu wedy
ry baratoi yn|y gylch; a llawer o|r a oed ar
y byrdeu. ac abit marchogeon vrdawl am+
danadunt. ereill ac abit myneich duon
ereill a gwisc canhonwyr am 
Y gouynnawd ynteu y 
pob rei o·nadunt hw 
uel abit. ac ynteu 
Y|rei a wely di ar d 
amdanadunt. Es 
yn dedyf ni. yw 
wyntwy a ỽyn 
gorchymynneu  
yf. ac an ellyga 
oc an pechodeu.