Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 10 – page 20v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

20v

hyt ach bronn aigolant. Chiarlys eb wynt an anuones
ni attat ti. canys doeth ef mal y hercheist i. ar y drugei+
nuet marchoc. ac a vyn bot yn uarchoc y ti. a rodi gwry+
ogaeth yt. o rodi idaw a|edeweist. ac wrth hynny dyret
ti. attaw ef ar dy drugeinuet y emdidan ac ef. Yna y
gwiscawd aigolant y arueu. ac erchi vdunt wynteu
ymchwelut ar chiarlymaen y erchi idaw y aros. Ny
thebygei aigolant o ford yn|y byt pan yw chiarlys
a oed yn emdidan ac ef. Yna eissioes yd adnabu
chiarlys euo. ac y disgwyleawd ansawd y gaer pa
le y bei hawssaf ymlad a hi. Ac a weles y bren·hined
a oed yno. Ac y doeth ar y drugein·ỽet marchoc a ada+
wssei gynneu dracheuyn. Ac o·dyno yny doeth hyt ar y
dwy vil ry a·dawssei. Ac y hymlynawd aigolant ef. a
seith|mil ganthaw o ỽarchogeon y em·geissiaw ac ef
yw lad. Ac nyt arhoes y freinc wynt namyn ym+
chwelut y eu gwlat dracheuyn. O·dyna y kynnull+
awd chiarlys o freinc ganthaw y lluoed mwyaf
a gauas. ac y kerdawd hyt yg kylch caer ageni. a|e go+
gylchynu. A gwedy bot chwe|mis wrthi. y seithuet
mis wedy bot y beirianneu yn barawt o bop ryw de+
chymic y emlad. a gwneuthur kestyll prenn yn erb+
yn. y gaer. O·dyna nosweith wedy gwelet peirian+
neu chiarlymaen yn barawt. aigolant a|e ỽrenhi+
ned a|e bennadurieit a aethant trwy fenestri yste+
uyll bychein a gogoueỽ y·dan y|daear trwy auon
a oed yno. gỽaron oed y henw y emdianc o dwylo
chiarlymaen. A thrannoeth y boredyd yd aeth chiar+
lys yr dinas gan diruawr lewenyd. Yna y llas
rei o|r saracinieit; ereill gan diruawr oỽit a|di+
aghassant trwy yr auon. Deg|mil eissioes a las o+
honunt [ o ymlad scouuas
Odyna y kerdawd aigolant hyt yn yscouuas di+
nas wrth bendeuigaeth saracinieit. Ac yno. y
trigawd. ac yd aeth chiarlymaen yno yn|y ol y|er+
chi idaw y dinas. ac ny|s rodei namyn kynnic kyt+
uot idaw; y nep a orffei o·nadunt ar y gilyd bot
yn eidaw y dinas. Odyna nosweith kyn diwyrnot
yr ymlad ar kyfranc tynnu eu pebylleu a pharatoi
cadeu a bydinoed ar y gweirglodyeu syd rwg castell