Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 9

Brut y Brenhinoedd

9

ymlad y nos ac ef. hyt tra uei y rei lludedic o ym  ̷+
lad y dyd yn gorffowys. Ac ereill diulin a ossodit
y ỽylyaỽ y pebylleu rac ofyn kyrch deissyuyt y
gan eu gelynyon. Ac o|r parth arall yd oed wyr y
castell yn amdiffyn eu ty ac eu heneiteu. Ac o pop
keluydyt o|r y| gellynt ỽynteu gỽrthỽynebu y| eu
peiranheu ỽynteu. Guers gan taflu. guers o
saethu yd| ymledynt. A guers o vỽrỽ brỽnstan
todedic am eu pen. Ac yuelly yd ymdifferynt
yn ỽraỽl. Ac yna guedy gossot o wyr groec hỽch
ỽrth y ty. A dechreu y gladu y danaỽ. Sef a wnae+
thant ỽynteu bỽrỽ dỽfyr brỽt a| than guyllt am
eu pen ỽy. Ac yuelly eu kymhell ar ffo y| ỽrth y ty.
Ac eissoes o|r diwed o| eisseu bỽyt a| pheunydyaỽl ym+
lad yn eu blinaỽ. anuon kennadeu a wnaethant
hyt ar vrutus y erchi canhorthỽy am rydit udunt.
kanys ofyn oed arnadunt eu guanhau o eisseu
bỽyt a goruot arnadunt rodi eu ty. A guedy ken+
nattau hynny y vrutus. medylyaỽ a oruc py wed
y gallei eu rydhau. Ac ofynhau a oruc yn vaỽr
na|s gallei rac ofyn colli y meint guyr a| oed idaỽ.
ac nat oed idaỽ ynteu eithyr hynny mal y| gallei
rodi kat ar uaes y wyr groec. A guedy medylyaỽ
ohonaỽ pop peth; y kauas yn| y gyghor dỽyn
kyrch nos am eu pen. A| cheissaỽ tỽyllaỽ eu gỽyl+
wyr. A chany allei ef hynny heb canhorthỽy
rei o wyr groec. galỽ anacletus ketymdeith anti  ̷+