Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 66

Brut y Brenhinoedd

66

amheraỽdyr rufein trỽy y llythyr yn|y mod hỽn
Avarỽy vab llud tywyssaỽc llundein yn anuon
annerch y vlkessar. A guedy damunaỽ gynt
y agheu. damunaỽ weithon y iechyt. Ediuar yỽ gen+
hyf|i dala y|th erbyn ti pan uu yr ymladeu rot a|ch  ̷+
aswallaỽn an brenhin ninheu. kanys bei peitỽn i;
heb amheu ti a oruydut ac a|uydut uudugaỽl. A
chymeint o syberwyt a gymyrth ynteu guedy kaf  ̷+
fel y|uudugolaeth honno trỽy vy nerth i. Ac y mae
ynteu weithon y|m digyuoethi inheu. Ac uelly y|mae
ef yn talu drỽc dros da imi. miui a|e gỽneuthum ef
yn treftadaỽc. Ac ynteu yssyd yn llafuryaỽ y|m ditref+
tadu inheu. miui a|e gossodeis ef yr eilweith ar y
vrenhinyaeth. Ynteu yssyd yn whenychu vyn dihol
inheu. A minheu a alwaf tystolyaeth nef a dayar ar
na heydeis i defnyd y var ef gan iaỽn. eithyr na rodỽn
vy nei o|e dyhenydu yn wiryon. Ac edrychet dy doeth+
inab di defnyd y lit ef. damweinyaỽ a|wnaeth y deu
nyeint inni chware palet. A guedy goruot o|m nei i.
y·sef a wnaeth nei y brenhin llityaỽ a|chyrchu y llall
a chledyf. Ac yn hynny y syrthỽys nei y brenhin ar
y gledyf e|hun hyny aeth trỽydaỽ. A guedy dyuot
hynny ar y brenhin. yd erchis ynteu vy nei i y|
dihenydu dros y llall. Ac ỽrth na|s rodeis. y mae yn+
teu yn anreithaỽ vyg  kyfoeth i ac yn|y distryỽ.
Ac ỽrth hynny yd ỽyf inheu yn guediaỽ dy truga+
red ti. Ac yn erchi nerth a chanhorthỽy y genhyt