Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 36

Brut y Brenhinoedd

36

teu lyr y rodei y verch idaỽ ef heb argyfreu a heb da
genti yn llawen. kan daroed idaỽ rodi y| gyuoeth a|e
eur a|e aryant y|r dỽy uerchet ereill. A guedy mene+
gi hynny y aganipus. o garyat y uorỽyn ef a an+
uones y| gennadeu eilweith trachefyn. A dywed+
ut bot idaỽ digaỽn o eur ac aryant a chyfoeth. Ac
nat oed reit idaỽ ef ỽrth dim namyn kaffel gure+
ic vonhedic telediỽ dylyedaỽc y kaffei etiued o·ho+
nei a gynhalei y kyuoeth guedy ef. kanys ef bioed
y| tryded ran o freinc. Ac yn diannot cordeila a| ro  ̷+
det y aganipus.
AC ym pen yspeit yg kylch diwed oes lyr y| gue+
rescynnỽys y deu daỽ arnaỽ y gyfoeth a| gyn  ̷+
halassei ef yn ỽraỽl trỽy hir amser. Ac a|e ranass  ̷+
ant y·rydunt yn deu hanher. Ac o gymotloned eis  ̷+
soes. maglaỽn tywyssaỽc yr alban a gymyrth llyr
attaỽ ar y deugeinuet marchaỽc. rac y bot yn ge  ̷+
wilyd gantaỽ uot heb varchogyon ỽrth y oscord.
A guedy bot llyr uelly gyt a maglaỽn yspeit dỽy
vlyned; llityaỽ a oruc Goronila y verch ỽrthaỽ rac
meint a oed o varchogyon ygyt ac ef. A rac eu gua+
ssanaethwyr yn teruyscu y llys. A dywedut a wna+
eth ỽrth y gỽr bot yn digaỽn vgeint marchaỽc y
gyt a|e that. Ac ellỽg y rei ereill y ymdeith. A gue  ̷+
dy dywetut hynny ỽrth lyr. llidyaỽ a oruc. Ac ym+
adaỽ a maglaỽn. A mynet hyt ar henwyn tywys+
saỽc kernyỽ y|daỽ y llall. A|e erbynyeit o hỽnnỽ ef