Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 35

Brut y Brenhinoedd

35

oryd ar y wed hon. Ny chredaf ui bot merch a allo caru
y that yn uỽy noc y dylyho y garu. nac a|e dyweto onyt
trỽy gellweir gan gelu guiryoned. Ac ỽrth hynny;
miui a|th gereis ti eiroet megys tat. Ac etwa heb pe  ̷+
idaỽ o|r aruaeth hỽnnỽ. Ac o cheissy ti mỽy no hynny;
guarandaỽ di diheurỽyd meint dy garyat ti genhyf| i.
A gossot teruyn y|t* orcheston. Sef yỽ hynny. yn|y
veint y bo dy gyuoeth a|th iechyt a|th deỽred; yn| y
veint honno y caraf| i ti. Ac yna llitdyaỽ a oruc y| th+
at ỽrthi gan tebygu y| mae o dihewyt y challon y| dy+
wedassei hi| hynny. A dywedut ỽrthi val hyn. kanys
yn| y ueint honno y tremygeisti heneint dy tat. hyt
na charut ti ef megys dy chwioryd. minheu a|th
diuarnaf ti heb ran ygyt ac ỽynt o ynys prydein.
Ny dywedaf ui can ỽyt merch ti imi na rodhỽyf ti y
ỽr ny hanfei o|r ynys hon os y tyghetuen. a damwe  ̷+
inha hynny heb argyfreu. hyn hagen a| dywedaf| i
na bydy vn anryded a|th whioryd. kanys mỽy eiroet
y kereis i tidi noc ỽyntỽy. A thiteu* y|m caru i yn llei
noc ỽynteu. A heb vn gohir o gyghor y wyrda y| ro+
des y dỽy verchet hynhaf idaỽ y tywyssogyon yr
alban a chernyỽ. A hanher y| gyfoeth gantunt tra
vei uyỽ ef. A guedy bei varỽ ynteu; y kyuoeth o
gỽbyl yn deu hanher y·rydunt. Ac yna guedy cly+
bot o aganipus brenhin freinc clot a| phryt a| the  ̷+
gỽch cordeila. Anuon kennadeu a| wnaeth hyt ar
lyr y that o|e herchi yn wreic idaỽ. Ac y| dywaỽt yn  ̷+