Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 34

Brut y Brenhinoedd

34

yn ỽraỽl. Ac yd adeilỽys dinas ar auon soram. Ac y
gelwis kaer lyr. Ac yn saesnec y| gelwir leircestyr.
Ac ny bu y lyr vn mab. namyn teir merchet. Sef oed
enweu y verchet. Goronilla. Ragaỽ. Cordeila. A dirua+
ỽr y karei eu tat ỽynt. A mỽyhaf y karei ef eissoes y
verch ieuhaf idaỽ cordeila. A phan yttoed ef yn llith+
raỽ parth a heneint. medylyaỽ a oruc py wed yd ada+
wei ef y| gyfoeth guedy ef a|e verchet. Sef a wnaeth
proui pỽy uỽyhaf o|e verchet a|e karei. ỽrth rodi idi
y ran oreu o|r kyuoeth gan ỽr. A galỽ attaỽ Goronila
a oruc y verch hynaf idaỽ. A gouyn idi py veint y ka+
rei hi ef. A| thygu a oruc hitheu bot yn uỽy y karei
hi euo. no|e heneit e| hun. A chredu a wnaeth ynteu
hynny. A dywedut a oruc ỽrthi. kan oed kymeint
y karei hi euo a| hynny; y rodei ynteu hi y|r gỽr a dew+
issei yn ynys prydein. A thrayan y| gyfoeth genti.
Ac yn ol honno galỽ a oruc Ragaỽ y verch eil hynaf.
A gouyn idi py veint y karei hitheu ef. A thygu a or+
uc hitheu y gyuoetheu nef a dayar na allei hi dywe  ̷+
dut ar y thauaỽt leueryd py veint y karei hi euo.
A chredu a| wnaeth ynteu hynny. Ac adaỽ idi hitheu
y| rodi y|r gỽr a dewissei. a|r trayan arall genti o|e gyfo+
eth. Ac yna y| gelwis ef Cordeila y uerch ieuhaf idaỽ at+
taỽ. A gofyn idi py veint y karei hi ef. Ac yna adna+
bot a oruc cordeila ry credu o|e that yr ymadrodyon
hanhyedus* tỽyllodrus a dywedassei y| chwioryd ỽrth+
aỽ. A phroui y| that. A gỽrtheb idaỽ yn amgen no|e chwi+