Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 179

Brut y Brenhinoedd

179

y llas onadunt ỽynteu hyt ar uilyoed. Ac o|r diwed
dala octa ac eossa. A guascaru y rei ereill oll.
AC odyna guedy y uudugolyaeth honno yd aeth y
brenhin hyt yg kaer alclut y atnewydhau
tagnefed trỽy y teyrnas. A chymeint o iaỽnder a
guiryoned a wnaeth dros ỽyneb y teyrnas; ac na|s
gỽnathoed vn brenhin kyn noc ef. A thrỽy y holl
diewed a|e hoedyl ef ofyn ac ergryt a uydei ar y
neb a| wnelei y kam nac a|e canmolei. kany bydei
trugared yn| y dial. A guedy daruot idaỽ hedychu
yr alban dan y theruyneu. yd aeth ef odyno hyt
yn llundein. Ac yno y gossodes ef octa ac eossa y
gefynderỽ yg|karchar. A guyr neilltudedic y eu
cadỽ. Ac val yd oed gỽylua y pasc yn dyuot. anuon
a| wnaeth y brenhin kennadeu y pop lle o|r ynys y
dyuynnu paỽb o|r guyrda. ieirll. a barỽneit a| mar+
chogyon vrdaỽl hyt yn llundein ỽrth enrydedu yr
ỽylua honno megys y| dylyit trỽy lewenyd. Ac y
wiscaỽ coron y teyrnas am pen y brenhin. Ac y rodi
y iaỽn a|e dylyet y paỽb. Ac ymgynnullaỽ a| wna+
eth paỽb ỽrth y wys honno. A dyuot hyt yn llun+
dein o pop lle dros ỽyneb y teyrnas. Ac enrydedu
a| wnaeth y brenhin yr ỽylua honno megys y| dar+
parassei gan lewenyd. A diruaỽr lewenyd a gym+
yrth paỽb yndunt o welet y brenhin yn eu har+
uoll ac yn eu herbynyeit mor lawen a hynny. A ch+
ymeint o dylyetogyon a doethant yno. ỽynt ac