Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3036 (Mostyn 117) – page 13

Brut y Brenhinoedd

13

charu noc o|e lad. y toryf hagen a oed gyt ac ynteu ny
orffowyssynt o lad heb trugared a gyfarfei ac ỽynt.
Ac yn| y wed honno y treulỽyt y nos hyny doeth y
dyd. ynyd oed amlỽc meint yr aerua a| wnathoed+
it. Ac yna llawenhau a oruc brutus. A rannu yr ys  ̷+
peileu y·rỽg y| wyr e| hun. A hyt tra yttoedit yn ran+
nu yr yspeileu; Yd aethpỽyt a|r brenhin yg|kar+
char y|r castell. Ac yd erchis brutus cadarnhau y
castell a| chladu y kalaned. A guedy daruot hynny
ymgynnullaỽ a oruc brutus a|e lu ygyt gan dir  ̷+
uaỽr lewenyd a| budugolyaeth. A mynet y|r diffe+
ith y|r lle yd| oed yr anhedeu a|r| guraged a|r meibon.
AC yna y| gelwis brutus y henhafguyr attaỽ y
ymgyghor ac ỽynt peth a| wnelhit am pan+
drasius vrenhin groec. kanys hyt tra vei ef yn
eu karchar hỽy ac yn eu medyant. dir oed idaỽ wne+
uthur a uynnynt. Ac yna y rodet amryualyon gyg+
horeu. Rei a gyghorei erchi ran idaỽ o|e teyrnas
gan rydit. Ereill a gyghorei erchi canhyat y vynet
y ymdeith. A|r hyn a| uei reit ysu hynt gantunt. A
guedy eu bot yn| yr amrysson hỽnnỽ  kyuodi a
oruc vn y vynyd sef oed y| enỽ membyr. A dywe+
dut bot yn oreu kyghor udunt ac yn iaỽnhaf kym+
ryt kanhat y vynet ymdeith o mynhynt iechyt
udunt ac y eu hetiued guedy hỽy. kanys o rydhe+
hynt ỽy y brenhin. a chymryt ran o|e gyfoeth y| ga+
ntaỽ y bressỽylaỽ yndi ym|plith guyr groec. Ef a te  ̷+