Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 99r

Brut y Brenhinoedd

99r

y duhunassant eu ketymdeithon kysgadur. Ac ỽrth hẏnẏ
yn gynheruedic duhunaỽ a|wnaethant a rei onadunt gan
vrys a|wiscynt eu harfeu. Ereiỻ yn achubedic o ofyn a|foynt
y|r ỻe y harwedei eu tyghetuen. A|r brytanyeit gan teỽhau
eu bydinoed yn gyflym. Ac yn ỽychyr y kyrchynt luesteu
eu gelynyon Ac y·gyt a|noethon glefydeu ruthraỽ eu gelyn+
yon A|r rei hẏnẏ gỽedy eu dam·gylchynu yn deissyfedic
nyt oed gryno y telynt ymlad. kanys y|rei ereiỻ gleỽder
y·gyt a|chygor a oed gantunt Ac ỽrth hynẏ y paganyeit brytanyeit
yn ỽychyr y|kerdynt gan lad y|paganyeit hyt ar vilyoed.
Ac o|r diwed y delit octa ac offa a|r saesson yn hoỻaỽl a|was+
garyssant heb ym·ganlyn o neb a|e gilyd. 
A  gỽedy y vudugolyaeth hono yd aeth y|brenhin hyt
yg|kaer alclut y|ỻunyaethu y|teyrnas hono a|oruc
Ac y atnewydu y|thagnefed. Ac odyna kylchynu hoỻ
wladoed yscotlont. Ac estỽg y|r ỽrthỽyneb pobyl hono a
oruc ỽrth y gygor. A|chymeint o jaỽnder a gỽirioned a|oruc
ef drỽy y gỽladoed. ac na|s gỽnathoed neb kyn|noc ef y
gymeint. Ac ỽrth hyny y|bydei y|ofyn ar paỽb o|r gỽnelhynt
na drỽc na cham yn|amser ef. kanys heb drugared y
poenit Ac o|r diwed gỽedy hedychu a|thagnefedu hoỻ
teyrnassoed y gogled Odyna yd aeth hyt yn ỻundein Ac
yno yd erchis ef karcharu octa ac offa Ac eu gỽarchadỽ yn
graff amgeledus. Ac odyna mal yd oed gỽylua y pasc yn
dyuot. ef a|orchymyn·ỽys y|wyrda y|teyrnas ymgynuỻaỽ
hyt yg|kaer lundein. kanys yno y|mynei ef wisgaỽ coron
y teyrnas a chan en·ryded ac adurn gỽneuthur gỽylua
y|pasc yn vrenhinaỽl. Ac vfydhau a|wnaeth paỽb idaỽ
Ac o|pop amryfaelyon geyryd a|chestyỻ a dinassoed a gỽledi
ymgynuỻaỽ a|wnaethant yn erbyn y dyd gossodedic hỽnỽ