Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 75v

Brut y Brenhinoedd

75v

hon a elwir effreamAc y honno y kyssegrỽys an ryeni ẏ
whechet dyd o|r ỽythnos Ac yn an jeith ni y gelwir fridei
Sef yỽ hỽnỽ duỽ gỽener. Am aỽch cret chỽi yr hon
yssyd jaỽnach y galỽ yn agret noc yn gret. Dolurus
yỽ genyf|i. ỻawen yỽ genyf. i. ych dyuotedigaeth
chỽi. kanys amser reit im ỽrthyỽch na duỽ a|ch dycco
na peth araỻ. kanys vyg|gelynyon yssyd y|m kywarsagu
o|pop parth. Ac ỽrth hynẏ o mynỽch chitheu kymryt
kytlafur a miui y ymlad a|m gelynyon minheu a|ỽch
kynhaỻaf chỽi yn enrydedus. y|m teyrnas ac a|ỽch
kyfoethogaf o amryfael rodyon a donyeu. eur ac
aryant a meirch a|thir a dayar a da araỻ Ac yn|dian+
not vfydhau a|wnaethant ỽynteu y hynẏ A gỽrhau
y|r brenhin Ac adaỽ fydlonder idaỽ drỽy aruoỻ. A
thrigẏaỽ ygyt ac ef yn|y ỻys Ac yn|y ỻe nachaf y
fichteit y elẏnẏon yn dineu o|r alban a ỻu diruaỽr
y veint gantunt Ac yn anreithaỽ y gỽladoed. Ac
yn ỻad eu pobyl. A phan gigleu ỽrtheyrn hyny. kyn+
uỻaỽ y varchogyon a|wnaeth ynteu a|mynet yn eu
herbyn A gỽedy dyuot y deu lu y·gyt Ac ymlad ny
bu vaỽr reit y|r kiỽdaỽtwyr ymlad y|dyd hỽnnỽ.
kanys y|saeson a ymladassant yn gy|ỽrolet a|r gelyn+
yon a oedynt yn pylu y gelynyon yny vu reit vdu+
unt ymchoelut ar fo yn gewilydus. ~ ~ ~ ~
A  gỽedy caffel o ỽrtheyrn y vudugolyaeth hono
drỽy y saeson. ynteu a amlaỽys yn|y ỻe rody+
on vdunt ỽynteu. Ac y hen·gyst eu tywyssaỽc
y rodes yn sỽyd lindysei tir a dayar Megys y gaỻei ym+
osymeithaỽ yn da ohonaỽ. Ac ef a|e gyt·uarchogyon
Ac odyna mal yd oed hyngist yn ỽr doeth kaỻ ystry+
wys