Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 74r

Brut y Brenhinoedd

74r

ỽrthunt A|dywedut a wnaethant y·rydunt py achaỽs
na ladỽn ni y|mynach hỽn megys y kaffo gỽrtheyrn
gỽedy hynny y teyrnas Pỽy a|dylyei vrenhinyaeth
yn weỻ noc ef. kanys teilỽg yỽ o|pop en·ryded ac
ar·glỽydiaeth y gỽr ny orffowys oc an|enrydedu ni
yn wastat. ~ ~ ~ ~
A c yn dianot kychwẏn a|orugant a dỽyn ruthur
am ben y|kasteỻ y brenhin a|e lad a|chymryt y
ben a|e dỽyn hyt rac bron Gỽrtheyrn a|phan we+
las ynteu hynẏ megys tristau odieithyr ac ỽylaỽ
Ac eissoes ny buassei lawenach ynteu eiroet o vyỽn
noc yd oed yna. Ac yna eissoes galỽ a oruc attaỽ kiỽ+
daỽtwyr ỻundein. kanys yno y gỽnathoedit y gyfla+
uan hono. Ac erchi vdunt dala oỻ y bratwyr hẏnnẏ
Ac odyno eu dienydu am wneuthur kyflauan kym+
eint a|honno. A rei o wyr y|teyrnas a|dywedei pany·
gỽrtheyrn ry|wnathoed y drỽc hỽnỽ Ac na|s gỽnaei
y fichteit oc eu dechmic e|hunein. Ereiỻ a|e diheurei Ac
eissoes sef a|oruc tatmaetheu y|meibon ereiỻ. EMrys ac
vthyr bendragon a ffo ac ỽynt hyt yn ỻydaỽ rac ofyn
gỽrtheyrn. rac na bei oc eu hetiued a|dalyei y|teyrnas
o dihenydit y rei hynẏ Ac yn yr amser hỽnnỽ yd oed em+
yr|ỻydaỽ yn vrenhin yn ỻydaỽ A|r gỽr hỽnnỽ a aruoỻes
y meibon hyny yn ỻawen. Ac a beris eu meithrin
mal y|dylyit meithryn teyrned. 
A c yna pan welas gỽrtheyrn nat oed a aỻei ym·gy+
ferbyneit ac ef. Sef a|wnaeth ynteu kymryt coron
y teyrnas a|e gỽisgaỽ am y ben e|hun A gỽereskyn
y tywyssogyon ereiỻ Ac eissoes gỽedy clybot y vrat+