Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 3v

Ystoria Dared

3v

beth a vynassei ac antenor a venegis yr hyn a orchẏmẏn+
assei briaf idaỽ erchi y|wyr groec edryt esonia. a gỽedy
clybot o beỻeus hẏnẏ yn ỽrthrỽm y|kymerth ef arnaỽ o
achaỽs gỽelet perthynu o|hyny arnaỽ ef. ac ef a erchis
idaỽ adaỽ y|wlat a|e theruyneu ar hynt. ac antenor
heb ohir a aeth y|log. ac o·dyna y|duc ef y|hẏnt y|r
wlat a elwit boetia ac yn salamania y deuth ef at
telamon a dechreu erchi idaỽ a wnaeth anuon e+
sonia. y|chỽaer y briaf. a|dywedut nat oed iaỽn kyn+
al morỽyn o vrenhinaỽl genedyl yg|keithiwet a
thelamon a attebaỽd y antenor. ac a dywaỽt na|wna+
ethpỽyt o|e bleit ef drỽc yn|y byt y briaf namyn
rodi esonia idaỽ ef o|achaỽs y dyuot a|e deỽred ac
na|s rodei ef y|neb. ac ỽrth hẏnẏ ef a erchis y|antenor
adaỽ yr ynys. ac antenor ynteu a|gyrchaỽd|y|long
ac a|deuth y|r wlat a|elwir poenia ac odẏno at gastor
a|pholux ac yn diohir ef a|erchis vdunt hỽẏ yny|digaỽn
wnelhynt hỽẏ y briaf ac yny atuerynt esonia y|ch+
waer idaỽ ef. a chastor a|pholux ỽynteu a|dywedassant
na wnaethoedẏnt vn cam y briaf. namyn gỽneuth+
ur cam o laomedon vdunt hỽy yn gyntaf a gorch+
ymyn a|wnaethant y antenor enkilyaỽ o|r wlat ac
ynteu a deuth y bilum at nestor ac a dyỽaỽt idaỽ
pa achaỽs y|doeth hyt yno. yr hỽn megys y kigleu
a dechrewis kywethyl ac antenor paham y|ỻauassei
dyuot y|roec gỽedy yr godi o|wyr troea ỽynt·hỽẏ
kyn no hẏnẏ ac yna pan welas antenor na chaei
dim o|e negesseu ac mor waratwydus y|trethynt
hỽẏ o|priaf y|r ỻog yd aeth ef ac attref yd ymchoe+
laỽd a datkanu y|briaf vrenhin a|wnathoed ef pa