Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 16v

Ystoria Dared

16v

dywyssỽys y lu y|maes ac a|e dysgỽys a deiphebus a|e
lu a|deuth yn|y erbyn ac achil ynteu o|lit am y|wreic
nyt aeth y|r vrỽẏdẏr. a|phalamides a gauas achaỽs ac a
gyrchỽys deiphebus ac a|e ỻadaỽd ac ymlad a gyuodes
yrydunt a gyrru fo arnadunt o|pop parth a|milyoed
ỻawer a dygỽydassant. a|phalamides a ymhoeles at y
vydin yn gyntaf ac a|e hannoges y ymlad yn da
ac yn|y erbyn y deuth sarpedon yn ỽychyr a|phala+
mides a|e ỻadaỽd ef ac val y|daruu idaỽ y lad. ef a
ymhoeles at y vydin yn ỻawen ac yn vaỽrurydus
ac yn ogenedus ac alexander paris a|e byryỽys ef
a saeth ac a|e brathỽys yn|y vynỽgyl a gỽyr troea
a|e hymoelassant ac a gyttaflyssant er·gyttyeu y|r rei
ereiỻ ac y·veỻy y ỻas palamides ac val y ỻas y brenhin
y dygỽydassant gỽyr goroec a gỽyr troea a|wnaeth+
ant deruysc maỽr arnunt ac ỽynteu a|foassant eu
kestyỻ a gỽyr troea a|e hymlynasant y|eu ỻogeu. ac
y achil y|datkanỽẏt hynẏ ac ynteu a|e kymerth ar+
naỽ val na|s gỽybydei dim y ỽrthaỽ. ac eissoes aiax
a|e hamdiffynỽys hỽy yn gadarn a|r nos a|wahanỽys
yr ymlad. a gỽyr goroec yn eu kestyỻ a gỽynassant
palamides a|e gyfyaỽnder a|e daeyoni a gỽyr troea
ỽynteu o|r parth araỻ a|gỽynassant sarpedon a|dei+
phebus. ac yna Nestor tywyssaỽc o|roec a|oed mỽy+
af a hynaf o|r vydin a|elwis hyt nos y|tywyssogyon
y|gygor ac a|e aghygores aa annoges vdunt wneuthur
agamemnon yn amheraỽdẏr arnunt. ac ef a duc ar
gof vdunt dra vu benaf ac amheraỽdyr ef yr dy+
borthi ohonunt ỽy y|hymladeu yn rỽyd a|ry|uot
yn digaỽn dywedut detwydet eu ỻu ac ef a|erchis