Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 3035 (Mostyn 116) – page 108v

Brut y Brenhinoedd

108v

A  gỽedy daruot hyny. syỻu a| oruc hywel vab emyr ỻydaỽ.
ac enryfedu ansaỽd y ỻyn y saỽl afonoed a| r saỽl ynyssed
A| r saỽl gerryc a| r saỽl nythot eryrot Ac val yd oed
yn ryfedu hyny. Arthur a| dywaỽt ỽrthaỽ bot ỻyn araỻ
yn| y wlat hono a| oed ryfedach no hyny. Ac nyt oed beỻ
odyno ac vgeint troetued yn| y hyt ac vgein yn| y ỻet a
hyny yn bedrogyl A| phedeir kenedyl o bysgaỽt amry·ỽ yn*+
da Ac ny cheffit byth vn o| r rei hynẏ yn ran y| gilyd Ac y| mae
ỻyn araỻ heb ef yg| kymry ar lan hafren a dynyon y| wlat
hono a| e geilỽ ỻyn ỻiwan. A| r ỻyn hỽnnỽ pan vo y| mor yn ỻan
y| kymer y dỽfỽr yndaỽ ac y ỻỽnc megys morgerỽyn hyt
hyt* na| chudyo y| glaneu. Ac ygyt ac yd ymhoelo y| mor dra| e
chefyn y| tria*. y gỽrthyt y ỻyn y dỽfỽr a| gymerei yndaỽ
ac y bỽrỽ o·honaỽ megys mynyd hyt pan el dros y| glaneu
Ac o damweinhei yna bot neb yn sefyỻ a| e ỽyneb at y| ỻyn
o| chyfraffei* dim o asgeỻwrych hỽnỽ a| e diỻat. anaỽd vy+
dei idaỽ ymdiac hyt na|s suckenei y| ỻyn ef yndaỽ Ac o by+
dei ynteu a| e gefyn attaỽ yr nesseit vei idaỽ yn sefyỻ
nyt argywedei idaỽ dim ~ ~ ~ ~