Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 60v

Llyfr Blegywryd

60v

237

ym peth bynhac y bo
breint. yn yr vn ryỽ
hỽnnỽ y byd priodolder
diỽahan megys|y ma+
e breint anyanaỽl y*
pridolder* corff; velly;
breint tir yssyd prio+
dolder avelly breint
sỽyd yssyd y priodold+
er sỽdyd ỽrth hynny
pan wahaner braỽt+
wr sỽydaỽc a|sỽyd tr+
ỽy gyfreith velly y|g+
ehenir a breint y sỽ+
yd Y·speit y dosparth
braỽt amrysson rỽg
deu|ỽystyl a|roder er+
byn yn erbyylla+
ỽ y brenhin pymtheg
niỽarnaỽt. ac val hy+

238

n y dosperthir yn gyn+
taf y|dyly yn bbrenhin
yn hedychaỽl gỽarandaỽ
ynn|llys amrysson y
neb a ỽrthỽyneppo y br+
aỽdỽr. ac odyna atteb
y braỽdỽr ol yn ol. Od+
yno y|neb a dyỽetto yn
erbyn y braỽdỽr a|dyly
dangos y lyuyr kyfr+
eith braỽd teilygach no|r
hon a dango·sses y braỽ+
dỽr os dychaỽn. ac v  ̷ ̷+
elly y goruyd ey bra+
ỽdỽr. aony|s|dychaỽn
ef; y braỽdỽr bieu y gor+
vot. kany|dychaỽn anh+
eilygu braỽt yn erbyn
gỽystyl y braỽdỽr ony
eill ynteu dangos a|uo