Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 3r

Llyfr Cyfnerth

3r

9

Naỽt ẏr edlig ẏỽ ka+
nhebrug dẏn ẏn|dio  ̷+
gel vn sarhaet; ac v*  ̷
vn. alanas ẏỽ ẏ|r edl  ̷+
ig. a|r brenhin eithẏr
eur ac arẏant bren+
hinhaỽl a|r|gỽarthec
a|osodir o|arcoel hẏt
ẏn llẏs dinefỽr lle ẏr
edlig ẏn|ẏ neuad kẏ  ̷+
uarỽẏneb a|r brenhi  ̷+
n. nit ẏ am ẏ|tan ac ef
ẏrỽg ẏ|gỽrthrẏchẏ  ̷ ̷+
at. a|r golofẏn ẏn nes  ̷+
saf idaỽ ẏd eisted ẏr
ẏgnat llẏs ẏ|parth.
arall idaỽ ẏr offeirat
teulu gỽedẏ ẏnte  ̷+
u. ẏ|penkerd Odẏna
nẏt oes le dilis ẏ|neb

10

|r holl ỽrthrẏchẏeit
a|gỽẏr rẏdẏon. a|r kẏ  ̷+
llitusson ẏn lletẏ ẏr ed  ̷+
lig. ẏ|bẏddant brenhin
bieu rodi ẏ|r edlig ẏ
holl. treul ẏn anrẏded+
us. lletẏ ẏr edlig a| ̷
mackỽẏeit gantaỽ
ẏn|ẏ neuad heuẏt ẏ| ̷+
ẏnudỽr bieỽ kẏnneu
|tan idaỽ. a|chaỽẏ* ẏ.
drẏsseu. gỽedẏ el ẏr ed  ̷+
lig ẏ|gẏscu Digaỽn| ̷
dẏlẏ ẏ|r edlig ẏnn|ẏ an  ̷+
kỽẏn heb vessur ẏn|
teir gỽẏl arbennig bon  ̷ ̷+
hedic. breinhaỽl a eiste  ̷+
ed. ar lin ẏ|brenhin ẏ| ̷+
arth. deheu ẏ|r brenhin
paỽp mal ẏ|mẏnho