Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 29r

Llyfr Blegywryd

29r

113

rann o|lanas ac nẏ|s ta  ̷+
lant; arglỽẏd ac ẏgn  ̷ ̷+
aa|righẏllarglỽẏd
a|dẏlẏ ẏ|traean ẏr kẏ  ̷ ̷+
mhell ẏr ẏgnaa|dẏ  ̷ ̷+
lẏ. pedeir ar ugeint
ẏr rannu Rigẏll a  ̷ ̷
dẏlẏ pedeir keinh  ̷+
aỽc. r kẏnnull|Tri
dẏn a|dẏlẏ kenedẏl u+
am eu gouẏn heb ke  ̷ ̷+
nedẏl tat mab gỽreic
vonhedic a rodher 
alltut a mab gỽreic
nẏ ẏppo ẏ vam p
|taa mab gỽreic. a  ̷ ̷
watter o|genedẏl tat
Sef achaỽs ẏ|dẏlẏ ken+
edẏl ẏ vam gaffel eu
galanas ỽrth dẏlẏu. o  ̷ ̷+

114

nadunt wneuthur
iaỽn drostunt ac nat
oes kenedẏl tat vd+
unt. Rei a|dweit dẏ  ̷+
lẏu. o|genedẏl. eu m  ̷ ̷+
am. eu talu garth  ̷ ̷+
ec. dẏuach dros pob
vn o|r rei hẏnnẏ; kẏ  ̷+
ureith a|dẏweit na
dẏlẏir namẏn dros
vaalltut. Tri dẏn
a|dẏlẏ galanaac nẏ
dẏlẏant sarhaet yỽ
vn ẏỽ dẏn a|ladher|a  ̷ ̷
saeth drỽẏ dẏn arall
Eil ẏỽ dẏn a|ladher
a|gỽenỽẏn Trẏdẏd
ẏỽ ẏnuẏt. Tri dẏn
bonhedic nẏ dẏlẏant
na sarhaet na gala ̷+
as