Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. 20143A – page 112r

Llyfr Blegywryd

112r

443

fford y gỽahana dyn
a|e da. o|r teir y dylyir
dala a damtỽg. a|th+
eir ereill ny dyly·ir.
sef ynt y dylyir. lledr+
at a|threis. ac aghyu+
arch. Sef achaỽs y d+
ylyir. ỽrth na|s|ebryg+
   ỽys. aỽ y gan
laỽ araỻ. ỽrth hynny  ̷ ̷
y dyly ynteu damdỽg
y da yn|llaỽ y gỽelho.
Sef ynt y teir ny dy+
lyir dala a damdỽg.
lloc a benffyc ac adn+
eu kany dylyir holi
yn|y deu|le. vn yỽ yn
y ỻaỽ y mae yndi yr
aỽrhon. a|aỽ ara+

444

ll a|e herbynnỽys
gynt gantaỽ. Y neb
a vynho damdỽg
yr eidaỽ. val hynn
y dyly y damdỽg.
damdỽg a|e laỽ asseỽ ar
y peth y  lle y men+
ho arnaỽ a|llaỽ de+
heu ar y creir a|thy+
get velly. Os ane+
veil a damdỽg dodet
llaỽ deheu ar y cr+
eir a|aỽ asseu ar
y glỽst. deheu y|r a+
neueil. a|thyget ve+
y yr amdiffynnỽr
a dyly dodi y aỽ de  ̷+
heu ar y clust asseu
y|r aniueil. a|thyget