Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 6r

Chwedlau Odo

6r

angheu o|r diwed. ny|s kanlyn dim o|e olut
bydaỽl ef dyeithyr tlaỽt amdo y|r daear
Chỽedyl yỽ hỽnn ac exampyl yn erbyn
y kyuoethogyon gaỻyus bydaỽl. ac yn
yn* enwedic y rei yssyd yn ymdiret y
myỽn ỻuossaỽcrỽyd eu goludoed heb
duỽ ganthunt dieithyr hynny.
Megys y dywedir yn|y ỻadin. Qui
in multitudine diuiciarum suarum gloriantur.
Ac yna pan attynno duỽ hoỻ gyuo+
ethaỽc y golut y wrthunt yd vuyd+
heir ỽynteu o gỽbyl. et cetera~ ~ ~
E  wad gynt a|oed yn|y daear yn
cladu. ac yna dyuot a|wnaeth
chỽant idi gỽelet mynyded ac eỻtyd
a choedyd a glynnoed ac auonyd. a|dry+
chafel vch y daear a|oruc. ac adolỽ+
yn y|r eryr y drychafel yn|yr awyr
y gaffel gỽeledigaeth ar y byt. A
hynny a|oruc yr eryr. a phan yttoed
yng|goruchelder yr awyr y|dywaỽt yr
eryr ỽrthi. a wely di yr aỽr honn yr
hynn ny|s|gỽeleist eiryoet. Mynyded
coedyd. glynnoed ac auonoed. Gỽe+
laf heb hi. eissyoes gỽeỻ oed gennyf|i
vy mot y|m ỻochwes yn|y daear.