Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 3r

Claddedigaeth Arthur

3r

lan yg|kernyỽ. a|ỻad medraỽt enwiraf
vradỽr. gỽedy kyuodi o·honaỽ yn erbyn
arthur. y ewythyr vraỽt y vam o geidw+
adaeth y deyrnas. a brathu arthur yn
agheuaỽl. y duc hen wreicda a Mar+
gan oed y henỽ y gorff hyt yn ynys
avaỻach. y ỻe a elwir yr aỽr honn
glastynbri. A thrannoeth gỽedy y
varỽ y peris y wreicda honno y gladu
yn|y vynwent gyssegredic val y dy+
wetpỽyt uchot. Sef y gnotaei beird
ynys prydein a|e chỽedylydyon dech+
ymygu panyỽ margan dwywes o
annwfyn a|e ry gudyassei ef yn ynys
auaỻach y Jachau o|e welioed. a phan
veynt iach yd ymchoelei drachefyn
att y brytanyeit o|e hamdiffyn me+
gys y gnotaei. ac am hynny etto
y maent mal yn|y aelỽyn ef ac yn
aros y dyuodyat rac ll  megys yr
Jdewon am grist onyt bot yn hỽy
yd ydys yn tỽyỻaỽ yr Jdeon o yn+
vydrỽyd ac anfydlonder ac andedwy+
dyt. Bit honneit y baỽp ac amlỽc
panyỽ glastynbri y gelwir  
 yeu ac auonyd o eigyaỽn