Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 13v

Chwedlau Odo

13v

attaf|i pan|y harchỽn ytt. Je heb y
ỻygoden brỽysc oedỽn i yna. ac am
hynny ny chynhalyaf|i amot yr|aỽr  ̷+
honn; veỻy yr aỽrhonn ỻawer o|r bobyl
pan vont gleifyon neu y|myỽn perigyl
a|adaỽant wellau eu buched ac na
wnelont vyth gamwed yn erbyn
duỽ na|dyn. Eissoes pan dianghont
o hynny ny chynhalyant dim o|e|he+
dewit. gan dywedut Je y|myỽn perigyl
yd oedỽn i yr amser hỽnnỽ. ac am hyn+
ny ny|s|kynhalyaf. Megys y dywedir
am ryỽ longwr gynt a|oed myỽn garỽ
vordỽy a pherigyl o|e vywyt. ac adaỽ
a|oruc y|duỽ yr y amdiffyn o hynny y
bydei wrda tra vei vyỽ. A|phan doeth
ef y|r lann ac y|r tir dilys. dywedut a|oruc
aha Jessu mi a|th dỽyỻeis yn wir yr|aỽr
honn. ny bydaf|i wrda etto. ~ ~ ~
B arcut gynt a|edrychaỽd ar|y
vreicheu a|e ylyf a|e ewined ac
a|dywaỽt. Ponyt yttỽyf|i yn gyn
gryfet ac yn gyn rymusset o gorff
ac aelodeu a|r ỻamhystaen. Paham
na ladaf|inneu partrissot megys hi+
theu. ac ar hynny arganuot niuer