Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 4 – page 11r

Chwedlau Odo

11r

dim o|th ederyn. ac y dywaỽt y glomen.
Ny aỻaf|i ac ny medraf ganu yn|weỻ. am
hynny heb y vram* ny cheffy ditheu dim
o|th ederyn. ac ar vrys y vran a|e chymar
a lewssant gyỽ y glomenVeỻy y kyuoe+
thogyon camwedaỽc a|r|sỽydogyon drỽc
a|dreissant y rei mul gỽiryon gan dỽ+
yn eu hychen a|e gỽiryon ac eu da bydaỽl
am laỽ hynny a rodei duỽ udunt y ym  ̷+
borth arnunt gan honni geu a|chamỽed
arnadunt. A|phan del y gỽiryon hỽnnỽ
y adolỽyn y eidaỽ e|hun gan gynnic tru+
geint neu pedwar|ugeint idaỽ. y dyweit
ynteu. Ha vraỽt pony wdost di ganu
yn weỻ. Yna y|dyweit yr anghenaỽc ky+
wir Na wnn yn wir ac ny|s|gaỻaf. ka+
nys tlaỽt a reidus ỽyf. a roi mỽy yr
ỽyf duỽ a|wyr noc a|aỻaf. Yna ynteu
y dyweit y kyuoethaỽc camwedus neu|r
sỽydaỽc drỽc. Dos ditheu adref kanys
yn wir ny cheffy dim o|r|hynn yssyd gen+
nyf|i o|th eidaỽ. Ac veỻy dỽyn y da rac+
daỽ a|e dinustyr ynteu. ~ ~ ~ ~ ~
E  deueit gynt a|deuthant y gỽy+
naỽ ỽrth y ỻeỽ rac y bleid a
dywedut y vot y dreis ac y ledrat yn