Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 99r

Mabinogi Iesu Grist

99r

edaf y vot ef. ae duỽ. ae angel y duỽ yn|dywedut yndaỽ o
ba du yd henyỽ. nac o pa|du pan doeth. neu y beth rac|ỻaỽ.
Yna iessu dan owenu a|dywaỽt y geireu hynn ỽrth baỽb.
Pan|archỽyf|i y meibyon an·ffrỽythlaỽn a|dyborthant o
anghennoctit. y deiỻyon a|welant. y crupleit a gerdant. a|r
anghenogyon a|vydant gyuoethaỽc yny vo cof ganthunt
trigyaỽ o baỽp o·honunt yn ansaỽd gyfa trỽy yr hỽnn yssyd
wreid melyster tragywydaỽl. A phan dywaỽt iessu hynny. yn
diannot y talpwyt y baỽp y iechyt o|e hoỻ heineu. ac ny beid+
aỽd neb yna dywedut ỽrthaỽ dim na|e|warandaỽ.  ~ ~ ~  
O dyna yr|aeth meir a Jessu a Joseph hyt yn dinas
nazareth. ac y bu yno ef y·gyt a|e rieni. Ac yna duỽ
sadỽrngỽeith yd aeth iessu y chỽare gyt a meibyon ereiỻ ar
lofft. ac yn hynny y damchweinyaỽd gyth·yaỽ o vn o|r mei+
byon y|ỻaỻ y ar y lofft y|r ỻaỽr yny vu uarỽ. A phan|welsant
rieni y mab marỽ hynny. y dywedassant yn erbyn meir a
Joseph yn ỻidyaỽc. Ych mab chỽi a ythyaỽd yn mab ni y|r
ỻaỽr yny vu uarỽ. a Jessu a dewis ac ny dywaỽt un geir. Yna
y doeth meir a Joseph ar vrys att iessu. a|e vam a|dywaỽt
ỽrthaỽ. v|arglỽyd i dywet ym os tydi a vỽryaỽd y mab y|r ỻaỽr.
Ac yna iessu a|disgynnaỽd o|r lofft. ac a|elwis y mab herỽyd
y enỽ. zeno heb ef. a|r mab a attebaỽd yn|diannot idaỽ. a Jes+
su a|dywaỽt ỽrt*ae myui a|th vỽryaỽd di y|r ỻaỽr. Nac ef
arglỽyd heb y mab. A ryuedu a|wnaeth paỽb hynny. a|mo+
li duỽ a|wnaethant am y gỽyrtheu hynny. Odyna yd a+
eth Joseph hyt yn gerico. ac ỽynt a lettyassant yno. ac yd
anuones meir iessu a|ỻestyr prid ganthaỽ gyt a meibyon e+