Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 97v

Mabinogi Iesu Grist

97v

ryngthunt dysc karedic. a Joseph a attebaỽd yna idaỽ. pỽy
a|aỻei dofi hỽnn a|e dysgu. Pei tydi a aỻei dysgu idaỽ ef
dynaỽl dysc. ny|s gỽahardem ni. Jessu a dywaỽt pan gigle+
u zachias yr atteb hỽnn idaỽ. Tydi dysgaỽdyr kyfreith. re+
it yỽ dyn tebic ytti y gadỽ y petheu a dysgeist di. ac a|dywe+
deist oỻ. estronaỽl hagen ỽyf|i y|ỽrth aỻwedeu dynaỽl. a
pheỻ yỽ vy ansaỽd i y|ỽrth aỽch eminogeu chỽi. nyt cnaỽt+
aỽl ren vy eminyaỽc i. Y gyfreith hagen y trigyeist di yn+
di y trigyy. kynno honno yd oedỽn i. a chyt tebyckych di
nat oes dysc y m meu i. dysc di y gennyf|i. kanyt oes neb
a aỻo vyn|dysgu i onyt y gỽr yd ỽyf yn|y enỽ. hỽnnỽ a|e
dichaỽn. kanys teilỽng yỽ. a phan vỽyf|inneu dyrch·auedic
yn|y goruchelder. mi a|baraf gorffowys medỽl. ac aruer y*
nedloed. pan ych ganet chỽi ny|s gỽdost di. a myui a|e gỽnn.
A pha amkan. y buchedockaa paỽb ohonaỽch ar y daear. Y+
na yd ergrynaỽd paỽb rac ovyn. pan y clyỽssant yn dywe+
dut yr ymadraỽd hỽnnỽ. Ac yna y ỻefassant dan dywedut.
o. o. o. ỻyma beth maỽr enryued iaỽn. Ny chlyỽssam ni
hynny eiryoet. ny chlywir gan araỻ. na chan offeiryeit
na phrofỽydi. na gramadecwyr. Nyni a|wdam o pa du y
ganet Jessu. ac etto nyt pum mlỽyd. a pha delỽ y dichaỽn
dywedut y ryỽ eireu hynn. Paham na chredỽch chỽi yn
y petheu a|dywedeis i. a chan dywedeis i y chỽi y gỽnn i
pa bryt y|ch ganet. yd yỽch oỻ yn ryuedu. a·braham y gỽr
a dywedỽch chỽi y vot yn tat y chỽi oỻ. myui a|e gỽeleis ef.
ac ynteu a|m gỽeles inneu. a mi a ymdideneis ac ef. A
phan y clyỽssant ỽy efo yn dywedut hynny. ny beidaỽd