Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 78v

Ystoria Adda ac Efa

78v

y mi. o|th achaỽs di hagen y|n gyrrỽyt oỻ o|r nef. kanys
y|dyd y|th ffuryfeidyỽt* ti yd euthum i o gedymdeithyas
yr engylyon. ac y|m tỽyỻỽyt i pan chỽydaỽd yspryt y+
not ti. nyt amgen yspryt y vuched. ac y|th wnaeth duỽ
ar y delỽ e|hun. Mihangel a|th duc di geyr bronn an har+
glỽyd ni. ac a erchis ymi dy wediaỽ di. Odyna y dyw+
aỽt duỽ. Neur deryỽ gỽneuthur adaf ar uyn delỽ i. a
mihangel a|aeth yn gyntaf y wediaỽ ef. a gỽedy hyn+
ny y gelwis vi. ac y dywaỽt ỽrthyf. gỽedia delỽ duỽ heb
ef. a minneu a|e hatebeis ef. Ny wediaf|i di adaf me+
gys y mae mihangel yn|y erchi. kanys yn|y vlaen. ef
y|m gỽna y|m gỽnaethpỽyt i na|e wediaỽ o|r engylyon
yssyd y·danaf|i ny|s|gỽnant. Gỽedia delỽ duỽ heb·y mihang+
el. ac o·ny|s gỽediy ef a|syrr duỽ ỽrthyt. a minneu a|e hatte+
beis ef ual hynn. O|r syrr ef ỽrthyf|i. minneu a|dodaf vy
eistedua ar syr y nef. ac a|vydaf gyffelyb y|r goruchaf. ac
yna y sorres duỽ ỽrthyf|i. ac yd erchis o|e engylyon yng
gyrru aỻan o|r nef. a|m peỻau y ỽrth y ogonyant ef.
a hynny o|th achaỽs di y|r byt hỽnn y|m gyrrỽyt i. ac
yd ỽyf myỽn tan a|dolur. ac o|m kenuigen y coỻeis i ogo+
nyant yn|y nef. Pan gigleu adaf hynny gan wylaỽ y
gỽediaỽd ar y arglỽyd. arglỽyd duỽ heb ef y|th laỽ di y
mae vy mywyt i. y|mae vyng|gelyn yn|gỽneuthur drỽc
ym. gorchymun idaỽ peỻau y ỽrthyf. Dyro arglỽyd y
ymi y gogonyant a|vu idaỽ ef. kanys teilỽng y coỻes
ef. Y elyn gỽedy|r wedi honno a|aeth ymeith. ac adaf a
drigyaỽd yn|y benyt yn|y dỽfyr eurdonen. deugein niỽar+
naỽt.