Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 68v

Buchedd Dewi

68v

eu herbyn gỽreic wedy marỽ y hun mab. a|r|wreic yn gỽeidi
ac yn disgyryaỽ. a phan weles dewi y wreic yn|y dryc·yruerth hỽn+
nỽ. kyssefyỻ a|oruc a|goỻỽng y kennadeu o|r blaen. Sef a|oruc
y wreic druan a|glyỽssei glot dewi. syrthyaỽ ar dal y deulin
a menegi idaỽ bot y hun mab yn uarỽ. Sef a|wnaeth dewi
yna trugarhau ỽrthi a throssi y·gyt a|hi y|r ỻe yr oed y mab
yn uarỽ yn ymyl auon a|elwit teiui. a dyuot y|r ty ỻe yr oed
gorff y|mab. a gỽediaỽ y|r arglỽyd a|dywedut. v|arglỽyd duỽ i
ti a|disgynneist o arffet y tat o nef y|r byt hỽnn o|n achaỽs
ni bechaduryeit yr an prynu ni o|safyn yr hen elyn. trugar  ̷+
haa arglỽyd ỽrth y wreic wedỽ honn. a|dyro yn vyỽ y hun ~
mab yn|y eneit drachevyn ual y maỽrhaer dy|enỽ di yn|yr hoỻ
daear. A phan daruu y dewi y wedi. kyuodi yn|hoỻiach a|oruc y
mab megys pet|uei yn kyuodi o gysgu. a dewi herwyd y laỽ de+
heu yn|y gyuodi ac yn|y roi yn hoỻ·iach y uam. Sef a|oruc y
mab o|r ỻe y kyuodet o veirỽ. kanlyn dewi o vedỽl a gỽeithret.
ac ef a|vu drỽy lawer o vlỽynyded y·gyt a|dewi yn gỽassanaeth+
u duỽ. a|phaỽp o|r a|welsant hynny a volyassant duỽ. Odyna
y kerdaỽd dauyd y·gyt a|chennadeu y seint hyt y|ỻe yr oedynt
yn|y aros. a phan|doeth dauyd yno y kyuodes yr hoỻ seint yn|y er+
byn pan y gỽelsant ef yn dyuot. a|chyfarch gỽeỻ idaỽ. a syr+
thyaỽ ar dal eu glinyeu. ac erchi idaỽ bregethu gan dyrch+
afel ohonaỽ y benn brynn uchel. y ỻe y buassei bregeth kynn+
no hynny. ac esgussaw a|oruc ef ar|daly* o amser ỽrthunt.
a|dywedut na|beidyei ac na aỻei wneuthur yr hynn yd oed+
ynt ỽy yn|y erchi idaỽ. Eissyoes ef a|gymerth bendith y
kyffredin ac a vfudhaaỽd ud·unt. a gỽrthot a|oruc ef ysgyn+