Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 61v

Ystoria Adrian ac Ipotis

61v

yr arglỽydes ueir heb gyt·knaỽt gỽr. a|e eni yn dyn. a|bot meir
yn uorỽyn kynn esgor a|gỽedy esgor. a chredu idaỽ diodef
ym|prenn croc yr prynu plant adaf o boeneu uffern. a|e gych+
ỽynnu yn vyỽ o veirỽ y trydyd dyd. a gỽedy hynny y esgynnu
ar nefoed. a|e vot yn eisted ar|deheu duỽ dat hoỻ·gyuoethaỽc.
ac ar ny chretto hynny coỻedic vyd o|e eneit. anobeith yỽ pe+
chaỽt araỻ. megys y neb a|darffo idaỽ bechu yn erbyn duỽ o
annoc y kythreul. ny thebic idaỽ byth gaffel trugared y
gan duỽ. ac am hynny ny|s keiff. o·ny pheit a|r anobeith hỽn+
nỽ. a|e eneit a|a y|nghyvyrgoỻ. O|th gyuarchaf uab tec. heb
yr amheraỽdyr. pa beth a|wisc dyn y ymgadỽ rac medyant ky+
threul. Kyt·wybot da. a medylyaỽ am diodeifyeint yr arglỽ+
yd iessu grist. a medylyaỽ pa|wed y gostyngaỽd iessu ar
dal y lin ar vynyd oliuet. ac yna y doeth idaỽ chỽys gỽaet+
lyt rac ovyn angeu. A phan yttoed yn rỽym ỽrth y piler. ef a
uaedỽyt ac ysgyrseu y gan yr idewon yny yttoed y waet yn
ffrydyeu o·honaỽ. ac ef a|duc y groes ar y gevyn e|hun hyt
y|mynyd caluaria yn|yr honn y diodefaỽd ef angeu. Yr amher+
aỽdyr yna a|dywaỽt. hynn oỻ a gredaf|i. dy·eithyr dywet ym
pa benyt y ỻaỽenhaa duỽ os gỽna dyn. Pỽy bynnac heb y
mab a|wnel penyt kyfreithlaỽn gossodedic a dotto periglaỽr
arnaỽ trỽy ewyỻys damunedic. ef a|geiff trugared nef. Eil
pỽngk yỽ. merthyrolyaeth. nyt amgen. haelder yn|tlodi. ~
ymgynnal heb gyuoeth. a charu y gyt·gristaỽn. a|chỽynaỽ
y dlodi a|e oveilyeint y·gyt ac ef. ony|digaỽn amgen nerth
idaỽ. a|diolỽch y duỽ hoỻgyuoethaỽc y dlodi e|hun a|hynny
yn distaỽ. a|ỻẏna rangk bod y duỽ. Trydyd pỽngk yỽ dyn a