Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 53r

Breuddwyd Pawl

53r

nygleu. a naỽ kythreul ysgithraỽc a chyrn tanỻyt arnunt
yn eu harheilyaỽ. ac yn eu hanggreiffyaỽ. ac yn dywedut
ỽrthunt. adnabydỽch vab duỽ byỽ. y gỽr|a brynaỽd y byt o|e
werthuaỽr waet. A gouyn a|oruc paỽl y|r|angel yna. pỽy oed+
ynt y rei hynny. yma heb ef y neb ny chetwis eu|diweirdeb
ac a|bechassant ỽrth eu kereint. ac a dorrassant eu priodasseu.
ac a|ladassant eu plant ac a|e byryassant yn vỽyt y|r pryfet.
neu y|myỽn dỽfyr y eu bodi. neu yng|kyuyrgoỻ araỻ. ac ny
wnaethant eu penyt kynn angeu. Odyna ef a|welei wyr a
gỽraged y myỽn tan a ia. a|r tan yn ỻosgi y neiỻ hanner
udunt. a|r oeruel yn crydu yr hanner araỻ udunt. ac yn|y
kryuachu. yma heb yr angel y|neb a|argywedaỽd yr ymdiueit
a|r|gỽraged gỽedwon. Odyna ef a|welei yn|˄e araỻ hen wr
yn rỽym y·rỽng pedwar kythreul. Ac ynteu yn wylaỽ ac
yn udaỽ. a|phaỽl a|ovynnaỽd pỽy oed hỽnnỽ. Esgob gỽaỻus
heb yr angel yỽ ny chedwis kyfreitheu duỽ. ac ny bu diweir
nac o|e eir nac o|e weithret nac o|e uedỽl. namyn kebyd tỽyỻ+
ỽr. a|cham·ryvygus uu. ac am hynny y byd arnaỽ ynteu an+
eirif o boeneu hyt dydbraỽt. Ac yna y|dywaỽt paỽl. Och gỽ+
ae ỽynt y pechaduryeit eu geni. ac yna y|dywaỽt yr angel ~
ỽrth baỽl. Paham yr ochy di baỽl. ny weleist di etto nemaỽr
o boeneu uffern. kanlyn di vi a thi a|e gỽely. Ac yna dangos
pydeỽ a|oruc yr angel idaỽ. a|seith inseil arnaỽ. Saf ym|peỻ
heb yr angel kanny eỻy di diodef drewyant y pydeỽ hỽnn. a
phan agoret geneu y pydeu. ef a|gyuodes drew·yant ohonaỽ
val y tebygei baỽl y uot yn waeth no hoỻ boeneu uffern. Pỽy
bynnac heb yr angel a|dygỽydo yn|y pydeỽ hỽnn. ny daỽ y