Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 50r

Deuddeg Pwnc y Gredo

50r

yr arỽydockeir y deudec pỽngk yssyd yn|y gredo. y rei a gyffe+
lybir y deudeng|mein maỽr calet o achaỽs kadarnet y gret
yndi e|hun a|e gỽastattet. kanys hynny a|dyweit yr yspryt
glan. y para ffyd a chreuyd yn|dragywydaỽl. 
P ỽngk kyntaf o|r|deudec a berthyn ar y tat maỽr o|r
nef. sef yỽ hỽnnỽ. Credo in deum patrem omnipo+
tentem creatorem celi et terreSef yỽ ystyr y geiryeu hynny.
Mi a gredaf yn duỽ dat hoỻgyuoethaỽc creaỽdyr nef a dae+
ar. a|r pỽngk hỽnnỽ a|ossodes pedyr yn|y gret. Y chwech nesaf
a|berthynant ar iessu grist un mab duỽ a gỽir dyn. yr hỽnn
a|gymerth knaỽt o veir wyry wedy esgor a chynn esgor o
weithret yr yspryt glan heb vn achaỽs. Y kyntaf o|r chwe|phỽ+
ngk hynny yỽ. Et in ihesum christum filium eius unicum
dominum nostrumSynnwyr y geiryeu hynny yỽ. Mi
a|gredaf y iessu grist yn arglỽyd ni mab duỽ. A|r pỽngk hỽn+
nỽ a ossodes andreas ebostol yn|y gret. Yr eil pỽngk yỽ. Qui
conceptus est de spiritu sancto natus ex maria uirgine.
A|r pỽngk hỽnnỽ a|ossodes Jago ebostol yr|hynaf. ystyr y
geiryeu hynny yỽ. yr hỽnn a|gahat o|weithret yr yspryt
glan ac a anet o veir wyry. Trydyd pỽngk yỽ. Passus sub
poncio pilato crucifixusmortuuset sepultusa hỽnnỽ a|os+
sodes Jeuan ebostol. a hynn yỽ synnwyr y geiryeu hynny.
Jessu grist a|diodefaỽd dan y braỽdỽr yr|hỽnn a|elwit pon+
cius pilatus. ac a groget. ac a vu uarỽ. ac a|gladỽyt. Y pedỽ+
eryd pỽngk yỽ. Descendit ad infernaa hỽnnỽ a ossodes tho+
mas ebostol. Sef yỽ ystyr hynny. Jessu grist a|disgynnaỽd
y uffern. Pymhet pỽngk yỽ. Tercia die resurrexit a|mortuis.