Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Llanstephan 27 (The Red Book of Talgarth) – page 49r

Pwyll y Pader, Hu

49r

hỽnnỽ. rat a|melyster a charyat. A phan gaffo yr eneit chỽ+
eith ar y bara hỽnnỽ bychan y prydera am yr amser a|del
rac ỻaỽ. ỽrth hynny yn erbyn glythni y mae dyaỻ ac ys+
pryt yr hỽnn a|wna ỻygat yr|eneit yn gyn graffet ac yn gyn  ̷
oleuet ac yn gyn lanet. megys y ganer o|r yspryt dyaỻ gle+
indyt caỻon. yr hỽnn a|obryn gỽelet duỽ. Megys y|dywedir
yn|yr euengyl. Gỽynn eu byt y rei glan eu caỻonneu. kanys
y rei hynny racwyneb a|welant duỽ. Seithuet wedi a|dodir
yn erbyn godineb. nyt amgen. Set libera nos a malo. Sef yỽ
ystyr hynny. Rydhaa di ni arglỽyd y gan y drỽc. Doeth a
synhỽyrus yỽ y neb a eirch ryddit y|r hỽnn y rodir rat ac
yspryt bydaỽl. Y doeth hỽnnỽ a rodir pan gynnuỻo bryt
e|hun yn hoỻaỽl o vlas ysprydaỽl velyster trỽy damunet
petheu nefaỽl. Ac ueỻy ny wesgerir ac ny wneir dyn yn
ryd drỽy ewyỻys a|damunet y gnaỽt vyth. ỽrth hynny yn
erbyn didanỽch odieithyr y|rodir didanỽch ysprydaỽl o|vy+
ỽn yr eneit. ac yn|y veint vỽyaf y dechreuaỽd ysprydaỽl
vryt kaffel blas ar wybot idi e|hun. yn|y veint honno y
tremycka knaỽdaỽl uelyster. Ac ueỻy pan vo bryt dyn yn
dangnouedus. ac na chwennycho dim bydaỽl odieithyr.
ac ueỻy yspryt doethineb a gychwyn yn|y gaỻon. y ardymheru
y chỽant o·dieithyr. ac y gyweiryaỽ tangneued yndi e
hun. yny gynnuỻer y medỽl a|r bryt ar lewenyd yspryt+
aỽl myỽn y gaỻon. A herwyd hynny y dywedir yn|yr e+
uengyl. Gỽynn eu byt y rei tangnouedus yn eu caỻon+
neu. kanys y rei hynny rac·wyneb a|gerir yn teyrnas
nef rac bronn crist arglỽyd ỻe mae ỻewenyd tragyỽydaỽl
heb drangk heb orffen. amen.